Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.
miesięczne archiwum

Luty 2017

Czym jest przedmiot dla Twardowskiego? – dalszy opis

Tak więc składniki każdego przedmiotu dzielą się na dwie grupy: na składniki mające odpowiednik w treści przedstawienia i na te, którym tego odpowiednika brak. Dla wyróżnienia tych pierwszych Twardowski nazywa je cechami. Powołuje się przy tym na Kanta, dla którego cechą jest to w jakiejś rzeczy, co stanowi część poznania tej rzeczy. Cechą jest…
Czytaj więcej...

Ciągłość rozwoju w teoriach osobowośći

Ciągłość rozwoju jest najbardziej akceptowana w teoriach Eriksona, Freuda, Millera i Dollarda oraz Skinnera: w mniejszym stopniu problematyka ta jest obecna także w teoriach Adlera, Angyala i Sullivana. Z teorii tych wynika wyraźnie, że…

Zwiększona skłonność do pracy umysłowej

Poprzednie i nowe obserwacje świadczą o tym, że w wieku dziecięcym, kiedy specjalne właściwości jeszcze nie zdążyły się rozwinąć, bardzo ważną rolę w tworzeniu się zdolności odgrywa właśnie szczególna aktywność umysłowa, skłonność do…

Twardowski a poglądy Vaihingera

Sam Twardowski spostrzegł związek stworzonej przez siebie teorii pojęć z poglądami Vaihingera, przedstawionymi w dziele Die Philosophie des Ais Ob. Wykładając skrótowo swe poglądy na naturę pojęć w rozprawie O istocie pojęć (1923),…

W GRONIE KOLEGÓW

Dzieciaki z podwórka, koledzy z klasy, Twoja paczka albo chociaż jeden-dwóch przyjaciół, dziewczyny, chłopaki - z czasem to wszystko zaczyna być coraz ważniejsze. Od ich opinii w coraz większym stopniu zależy poczucie własnej wartości.…

Rozumowanie dziecka w młodszym wieku szkolnym

Rozwój różnych czynności myślenia, w szczególności analizy i syntezy, powoduje stopniowe wyodrębnianie własnej myśli z rzeczywistości i traktowanie tej myśli w sytuacjach rozwiązywania zadań jako hipotezy, która wymaga sprawdzania.…

Dojrzewanie układu nerwowego

Rdzeń kręgowy rozwija się z dolnej części cewy nerwowej. Jej światło przeobraża się w części rdzeniowej w kanał środkowy rdzenia, a w części mózgowej w układ czterech jam, nazywanych komorami. Dwie komory, nazywane bocznymi (ventriculi…