Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.
miesięczne archiwum

Marzec 2017

Program indywidualnego zachowania się

Program indywidualnego zachowania się można porównać z wykresem operacji maszyny liczącej. Jeżeli program jest zły, muszą wystąpić błędy. Prawdopodobnie niektóre motywacje sprawnego, zrutynizowanego zachowania się powstały, przez uczenie się, z kolejnych „składowych” nawyków. Na przykład, wolimy kończyć pracę w dogodnym momencie: jeżeli czytamy,…
Czytaj więcej...

TEORIA ORGANICYSTYCZNA CZ. II

Czołowym rzecznikiem teorii organicystycznej był Kurt Goldstein, wybitny neuropsychiatra. Opierając się przede wszystkim na wynikach swych, dokonywanych w czasie I Wojny Światowej, obserwacji i badań nad żołnierzami z uszkodzeniami mózgu…

Środowisko jako czynnik rozwoju – kontynuacja

Wprowadzenie przez Pawłowa do teorii odruchów warunkowych pojęcia drugiego układu sygnałowego pozwala zrozumieć specyfikę wyższej czynności nerwowej człowieka, ukształtowanej przez społeczne warunki jego życia (mowa, myślenie, świadomość),…

Adaptacja rodziny – dalszy opis

W psychologicznej analizie rodzin z dzieckiem chorym na białaczkę istotny jest więc nie tylko wpływ stresora (choroby) jako czynnika modyfikującego funkcjonowanie rodziny, ale również stan silnego napięcia emocjonalnego (wywołany ciągiem…

Całokształt rozwoju psychicznego

W tym kontekście interesująca wydaje się propozycja A. A. Lublin- skiej (1971, s. 73 - 80), by termin „okresy” (periody) stosować w najbardziej ogólnym podziale drogi życiowej dziecka na pewne odcinki czasowe związane nie tylko z…

KONTAKTY SPOŁECZNE CZ. II

Kontakt słowno-społeczny jest jednak z reguły poprzedzany przez kontakt o charakterze działania przedmiotowego. Nie rozumiejąc jeszcze słów dziecko uczy się współdziałać z dorosłym zarówno w zabawie, jak i w czynnościach dnia codziennego.…

Pawłów i indukcja dodatnia

Podstawowe procesy fizjologiczne kory - pobudzenie i hamowanie - są ściśle ze sobą połączone i istnieją równocześnie. Autor nie wyjaśnia bliżej, na czym polega istota tych procesów, ani w jakich strukturach one przebiegają. Oczywiste jest…

ROLA OBYWATELI W POLITYCE SPOŁECZNEJ CZ. II

Jednym z najważniejszych problemów nowoczesnego społeczeństwa jest ukształtowanie kompetentnej pod względem naukowym i technicznym opinii publicznej, która mogłaby odgrywać istotną rolę w tworzeniu i prowadzeniu polityki społecznej w coraz…