Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.
miesięczne archiwum

Kwiecień 2017

WARUNKI I WYZNACZNIKI ROZWOJU

Wiele trudności i kontrowersji wokół zagadnienia czynników rozwoju psychicznego wynika z wieloznaczności pojęć. W psychologii używa się często zamiennie takich terminów, jak: warunki, czynniki lub mechanizmy rozwoju, a przedstawiciele różnych teorii nadają im niezbyt sprecyzowane znaczenia. Nie odróżnia się też w dostatecznie wyraźny sposób…
Czytaj więcej...

Regresja w teorii Lewina

Tematu tego Lewin nie omawia szczegółowo. Rozwój jest, według niego, procesem ciągłym, w którym trudno jest wyróżnić odrębne stadia. Stwierdza on jednak, że ważne zmiany rozwojowe zachodzą około trzeciego roku życia, że po tym następuje…

RODZINA I SZKOŁA

Jednym z najważniejszych czynników socjalizacji jest rodzina. Rodzina jest pierwszym i najbardziej trwałym światem społecznym dla niemowlęcia i dziecka. Tworzą się w niej pierwsze i najbardziej trwałe więzi społeczne. Umiejętność…

MIŁOŚĆ PRZENIKA PRZEZ SKÓRĘ CZ. II

Ważne jest nie tylko dotykanie, lecz cały sposób kontaktowania się, na przykład noszenie na rękach: można jak obojętny pakunek, a można czule, miękko i wygodnie. Ważnym źródłem informacji o sobie jest też dla malutkiego dziecka ton głosu…

Odporność na zmiany u człowieka

Galloway, Garraway i Chamberlain (1972) wykazali, że odporność na zmiany zależy w sposób bezpośredni od poprzednich doświadczeń. Osoby poddane sytuacji eksperymentalnej - w której kary i wzmocnienia stosowane są spójnie i konsekwentnie -…

Psychologowie humanistyczni

Psychologowie humanistyczni lubią wyrażać się patetycznie. Przed laty Maslow napisał 25: „Muszę wyznać, że uważam kierunek humanistyczny w psychologii za rewolucję i to rewolucję w najprawdziwszym i najbardziej klasycznym rozumieniu tego…

ROZWÓJ ORGANÓW WEWNĘTRZNYCH

Zmianom zewnętrznym w budowie i proporcjach ciała towarzyszą zmiany w budowie i działalności organów wewnętrznych. Wzmaga się działalność gruczołów wydzielniczych skóry (łojowych i potowych), co wyraża się skłonnością do pocenia się,…