Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.
miesięczne archiwum

Kwiecień 2017

Sztuka i muzyka u Lehmana

W dziedzinie sztuki i muzyki zależność między osiągnięciami a wiekiem jest w zasadzie taka sama jak w dziedzinie nauki, techniki, medycyny i filozofii. Zależności wyników od wieku są przy tym jednakowe dla ludzi różnych narodowości. Kompozytorzy włoscy osiągają szczyt twórczości wcześniej, francuscy zaś mają najwyższą „wydajność” przeciętną.…
Czytaj więcej...

Skupienie uwagi podczas nauki

Ponieważ w niniejszej książce stosuję metodę opanowywania, za podstawową należy uznać zasadę, która głosi, że uczymy się tego, na czym skupiamy uwagę. Innymi słowy, jak często wskazywał John Dewey, uczymy się tego, w co się angażujemy,…

Właściwości układu nerwowego

Trudna i długotrwała praca nad wydzieleniem ze „stopu” wrodzonych właściwości układu nerwowego usprawiedliwiona jest tym, że prowadzi ona nie bezpośrednio do opisania właściwości indywidualnych człowieka i do ich klasyfikacji, lecz otwiera…

Intensywne badania malej liczby osób normalnych

Zakrojone na dużą skalę badania nad zachowaniem ludzkim, przynoszące wyniki w postaci tendencji grupowych lub ogólnych zależności, które mogą w bardzo słabym stopniu charakteryzować pojedynczą jednostkę należącą do tej grupy, reprezentują…

Rozwijanie pamięci poprzez uczenie się

Jak mówiliśmy, w wieku przedszkolnym z reguły nie istnieje jeszcze jeżenie się jako czynność świadomie i specjalnie skierowana na przyswajanie wiadomości. W średnim i starszym wieku szkolnym wyraźnie zmniejsza się znaczenie uczenia się…

Proces socjalizacji

Murray uważa, że osobowość człowieka jest swego rodzaju kompromisem między własnymi impulsami danej jednostki a wymaganiami i interesami innych ludzi. Te wymagania innych ludzi są reprezentowane zbiorowo przez instytucje i wzorce kulturowe…

Akceptację zainteresowań dzieci

Scharakteryzowane wyżej grupy zainteresowań dzieci w młodszym wieku szkolnym można uznać za rzeczywiście „czynne” w ich osobowości i działaniu, dodatkowych bowiem danych w tym względzie dostarczyły wypowiedzi 400 rodziców badanych dzieci,…

Problematyka dojrzałości szkolnej

Nie ulega wątpliwości, że przy ocenianiu, czy i w jakiej mierze dziecko jest dojrzałe do rozpoczęcia nauki w szkole, należy uwzględniać całokształt jego rozwoju fizycznego .i psychicznego w dziedzinie umysłowej, uczuciowej i społecznej.…