Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.
miesięczne archiwum

Maj 2017

ANALIZA WTÓRNA

Analizowanie istniejących już danych nazywane jest analizą wtórną. Agencje rządowe często publikują różnorodne informacje, które są bardzo przydatne w analizie socjologicznej. Jednym z najszerzej wykorzystywanych źródeł danych jest spis, dzięki któremu uzyskuje się informacje o takich cechach po- pulacji, jak przyrost naturalny, liczba zawieranych…
Czytaj więcej...

Postawa konstruktywna w starszym wieku

Pierwszy typ strategii przystosowania, charakterystyczny dla 14 badanych osób, przedstawia niemal idealny wzór przystosowania się starszych mężczyzn we współczesnym społeczeństwie cywilizowanym. Osobnik jest wewnętrznie zintegrowany (nie…

Pogląd Durkheima

Przejdziemy teraz z kolei do przeglądu innych prób różnych badaczy, usiłujących dotrzeć do pierwotnego źródła regulatorów społecznych. Wymienimy najprzód i omówimy bardzo krótko pogląd Durkheima i jego szkoły ze względu na wpływ, który ta…

Ostatnia faza wieku przedszkolnego

Dziecko w tym wieku jest żywe i ruchliwe, dociekliwe i wścibskie. Jego doświadczenia ruchowe, sensoryczne i umysłowe są coraz szersze, ale poznanie otaczającej rzeczywistości wciąż powierzchowne, bo dziecko nie chwyta jeszcze istoty faktów…

Rady dla nauczyciela

Zanim obejmie Pan wychowawstwo klasy, do której chodzi moje dziecko, niech Pan zada, proszę, sam sobie pytanie: czemu ma Pan zamiar uczyć indiańskie dzieci? Jakie są Pańskie oczekiwania - jakich spodziewa się Pan nagród - jakie potrzeby…

Karl Popper i jego trzy światy

Karl Popper wyodrębnił z punktu widzenia epistemologicznego trzy światy: świat przedmiotów fizycznych, świat wiedzy obiektywnej oraz świat stanów świadomości. W psychologii akademickiej, w związku z kultywowaniem metodologii…

PORTRET JEDNOWYMIAROWY CZ. II

Mówiąc o upowszechnianiu idei behawiorystycz- nych nie można pominąć jeszcze jednego zjawiska. Potoczne obserwacje wskazują, że pewni specjaliści, którzy nigdy nie słyszeli o tej koncepcji psychologicznej, spostrzegają człowieka oczami…

Zwolennik teorii czynnikowej

W wyniku analizy czynnikowej nie tylko zostają wyodrębnione podstawowe czynniki, lecz także uzyskuje się dla każdej miary czy zbioru wskaźników ocenę tego, w jakim stopniu każdy z tych czynników przyczynia się do zmienności danej miary.…