Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.
miesięczne archiwum

Czerwiec 2017

HIERARCHIA STATUSÓW

Pojęcia statusu i roli są szczególnie istotne w badaniach grup społecznych. Członkowie grupy często mają różne pozycje w jej obrębie (statusy społeczne) i oczekuje się od nich (co zresztą czynią) zaangażowania w różnych rodzajach aktywności (role). Od matki (status społeczny) w rodzinie (grupa) oczekuje się zaangażowania (co czyni) w innych…
Czytaj więcej...

Boss i rozwój egzystencji – kontynuacja

Najważniejszym pojęciem w egzystencjalnym ujęciu rozwoju jest pojęcie stawania się. Egzystencja nigdy nie jest statyczna, jest ona zawsze w trakcie procesu stawania się czymś nowym, przekraczania siebie. Celem jest stanie się pełnym…

OSOBOWOŚĆ A ZACHOWANIE

Drugim wielkim portretem, jaki naszkicowała psychologia, jest koncepcja psychodynamiczna. Różni ją radykalnie od psychologii S - R zarówno metodologia, jak i system twierdzeń o mechanizmach ludzkiego zachowania. O ile behawioryzm rodził…

ODRODZENIE RELIGIJNE

W ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci nastąpił ogólny spadek poziomu przynależności religijnej i religijności w różnych formach. Istnieje jeden wyjątek: jest nim fundamentalizm protestancki, który staje się coraz silniejszy i bardziej…

FIZYCZNE WZMOCNIENIE SIĘ DZIECKA

W omawianym- okresie trwa proces wyrastania dalszych stałych. zębów. "Uzębienie-w końcu tego okresu staje.się prawie pełne (z wyjątkiem' tzw. zębów mądrości).- Konieczna jest opieka nad stanem zębów,i jeśli zajdzie potrzeba-ich prostowanie…

Seksualizm u nastolatków

Badania ankietowe przeprowadzone nad młodzieżą warszawską w latach 1958 i 1959 przez pracowników Katedr Psychologii i Pedagogiki UW80 wskazują, że u dziewcząt zaznacza się wyraźnie wzrost zainteresowań seksualnych od 13 r.ż., nasila się w…

Motywacja a nauka o zachowaniu

Od dawna twierdzi się, że nauczanie nie jest nauką, lecz sztuką. Zgodnie z takim poglądem, wszelkie metody, techniki czy strategie nauczania byłyby więc czymś spontanicznym i intuicyjnym, a nie efektem logicznie wyciąganych wniosków z…

Badania przeprowadzane przez Sheldona

W tej fazie badań 4 tysiące badanych było już ocenionych przez sędziów pod względem tego, w jakim stopniu każdy z podstawowych komponentów jest reprezentowany w budowie fizycznej każdego z nich. Ponadto wszystkim badanym przyporządkowano…

STRUKTURA OSOBOWOŚCI U DOLLARDA I MILLERA

Dollard i Miller konsekwentnie przejawiali mniejsze zainteresowanie strukturalnymi, czyli stosunkowo niezmiennymi, elementami osobowości niż procesem uczenia się i rozwoju osobowości. Biorąc pod uwagę fakt, że na aspekty strukturalne…