Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.
miesięczne archiwum

Czerwiec 2017

MODEL PLURALISTYCZNY WŁADZY

Model elity władzy kwestionuje wielu specjalistów w dziedzinie nauk społecznych (np. Dahl, 1961). Twierdzą oni, że władza w Stanach Zjednoczonych jest nie tyle skoncentrowana w rękach elit, ile rozproszona między liczne grupy interesu. Celem każdej z tych grup jest zdobycie wpływu na podejmowanie decyzji, a nie dominacja na scenie politycznej.…
Czytaj więcej...

ODDZIAŁYWANIA (INTERAKCJE) MIĘDZYOSOBNICZE

W poprzednich rozdziałach omawialiśmy podstawowe rodzaje regulatorów społecznych (zwyczaje, przepisy moralne, prawa). Była mowa o tym, jakie !zachodzą między nimi pokrewieństwa, a czym one różnią się od siebie. Sprawa dalsza, żywo jednak…

PAŃSTWO

Państwo jest główną zorganizowaną władzą polityczną w społeczeństwie. Nowożytne państwo ukształtowało się w XVI w. w Europie. Funkcjonaliści postrzegają państwo zupełnie inaczej niż zwolennicy teorii konfliktu.

KRZYWE UCZENIA SIĘ

Istnieją różne sposoby wykreślania krzywych uczenia się. Najczęściej na osi poziomej oznacza się kolejne stadia uczenia się, próby, godziny, dni, a na osi pionowej - różnorodne wskaźniki efektów. W ten sposób kolejnym stadiom uczenia się…

Teorie osobowości

W ciągu trzynastu lat, jakie minęły od ukazania się pierwszego wydania Teorii osobowości do chwili opublikowania niniejszego wydania, dokonało się w teorii osobowości wiele zmian. Śmierć uszczupliła zastęp wybitnych teoretyków: w latach…

Okres późnego dorastania

W okresie wczesnego dorastania głównym problemem jest ukształtowanie wzorca aktywności heteroseksualnej. Zmian fizjologicznych związanych z pokwitaniem młodzież doświadcza w postaci uczuć pożądania: z uczuć tych wytwarza się dynamizm…