Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.
miesięczne archiwum

Lipiec 2017

Gdzie tkwi źródło motywacji?

W procesie oceny atrakcyjności działań człowiek jest samodzielnym podmiotem, który zgodnie z pewnym programem przetwarza informacje i działa w środowisku fizycznym i społecznym. Zgodnie z koncepcją poznawczą, którą szkicuję, człowiek wybiera i podejmuje działania po to, aby osiągnąć pewne wartości, takie jak wartości dionizyjskie (konsumpcja,…
Czytaj więcej...

POGLĄDY WCZESNYCH PSYCHOLOGÓW POSTACI

Pierwsze interpretacje poznawcze były wyrazem sprzeciwu wobec teorii atomistycznych psychologii klasycznej, zgodnie z którymi uważano, że świadomość składa się z pewnej liczby zjawisk elemdhtarnych, a całe życie psychiczne stanowi mozaikę…

Sfera psychomotoryczna

Większość nauczycieli interesuje się nie tylko poznawczym i emocjonalnym. lecz także fizycznym rozwojem dzieci. Nauczyciele pracujący z dziećmi w różnym wieku uważają, że ich praca polega częściowo na pomaganiu uczniom w nabywaniu i…

Inteligencja a ciężar mózgowia

Względny ciężar mózgowia noworodka wynosi 76, dziecka w 7 r.ż. - ł/n - VM, młodego człowieka w 20 r.ż. -1/30, człowieka dorosłego w 30 r.ż. i później-7JJ-75O (Różycki, 1960). Ciężar mózgowia noworodka wynosi średnio 372 - 392 g (Elkonin,…

Rozbieżność informacyjna a siła motywacji

Kiedykolwiek powstaje rozbieżność między aspiracjami (standardami osobistymi) a rzeczywistym stanem rzeczy, czyli między informacjami o pożądanych wartościach a informacjami o wartościach posiadanych, rodzi się pewne napięcie motywacyjne,…

Długość okresu odroczenia

Nawet przy zachowaniu dużej ostrożności twierdzenie, że słowa określające bodźce w czasie percepcji wywierają wpływ na późniejsze reakcje odroczone, nie budzi wątpliwości. Zgodne jest ono również z licznymi stwierdzeniami wynikającymi z…

Objawy przekory jako reakcje frustracyjne

O zależności sprzeciwów młodzieży wobec rodziców od konkretnej sytuacji życiowej dorastających mówi teżM. Kozakiewicz (1970, s. 93). Na przykład konflikty w polskiej rodzinie wiejskiej zachodzą najczęściej na tle przeciążenia młodzieży…

Funkcje psychologiczne – ciąg dalszy

Myślenie i uczucie określane są jako funkcje racjonalne, ponieważ posługują się rozumowaniem, ocenianiem, abstrahowaniem i generalizowaniem. Umożliwiają one człowiekowi doszukanie się pewnego porządku i ładu we wszechświecie. Doznanie i…