Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.
miesięczne archiwum

Lipiec 2017

ZABAWA W OKRESIE SZKOLNYM CZ. II

W klasach III - IV charakter tematycznych zabaw dzieci zmienia się: zabawa staje się niekiedy środkiem organizacji pracy szkolnej dziecka. Nauka wymaga od niego często dużego napięcia. Nadanie jej charakteru zabawy pozwala dziecku na łatwiejsze przezwyciężenie trudności, na. zmniejszenie wysiłku woli. Zabawa odgrywa wtedy w stosunku- do nauki i…
Czytaj więcej...

Kwestia starszych robotników

Automatyzacja produkcji powoduje spadek liczby stanowisk pracy dla ludzi mających niskie kwalifikacje, a wzrost liczby tych, które wymagają kwalifikacji umysłowych (wśród nich także i takich, które słabną przy postępującym procesie…

Opis teorii Junga

Teoria Junga określana jest jako teoria psychoanalityczna ze względu na szczególną rolę, jaką przypisuje ona procesom nieświadomym. Jednakże teoria ta różni się w kilku zasadniczych aspektach od teorii Freuda. Wydaje się, iż tym, co…

Liczba i rodzaj popędów

Freud nie próbował sporządzić listy popędów, ponieważ uważał, że wiedza o stanach organizmu, od których uzależnione są popędy, jest zbyt szczupła. Identyfikacja potrzeb organizmu jest zadaniem dla fizjologa, nie dla psychologa. Aczkolwiek…

CHOROBA ALZHEIMERA – PRZYPOMNIJ MI, KIM JESTEM

Przyszedł do mnie kiedyś starszy pan ze swoją żoną, która miała początki choroby Alzheimera. Każde z nich miało niewiele ponad siedemdziesiąt lat. Pan był nadal bardzo sprawny, bez problemów prowadził samochód, u jego żony natomiast już…

POCZĄTKI OSOBOWOŚCI

Osobowość dziecka jest to bardzo złożona struktura, oparta na wzajemnych zależnościach różnych cech od siebie i specyficznej ich hierarchii, która sprawia,, że jedne cechy są dominujące, inne zaś podrzędne. Osobowość małego dziecka tym…

Optymalna terapia z punktu widzenia klienta

Z punktu widzenia klienta optymalna terapia polega na coraz głębszej eksploracji najbardziej dziwnych, nieznanych i niebezpiecznych uczuć. Eksploracja ta staje się możliwa, ponieważ klient stopniowo przekonuje się, iż jest akceptowany…

Cechy umysłowości dziecka

W pierwszym z wymienionych stadiów rozwija się funkcja symboliczna, mająca istotne znaczenie dla dalszego rozwoju myślenia dziecka. W poprzednim okresie inteligencji sensoryczno-motorycznej istniały, zdaniem Piageta, jedynie elementarne…