Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Analiza i synteza nie wyczerpują wszystkich stron myślenia

Przy tradycyjnych metodach nauczania wyciąganie wniosków na podstawie przesłanek tylko słownych sprawia dzieciom w tym wieku trudność. Postawione w szkole wobec takiego zadania popełniają wiele błędów (Putkiewicz, 1960). Jeżeli jednak mają możliwość dokonywania odpowiednich czynności na realnych przedmiotach, zdolne są na podstawie konkretnych operacji do przeprowadzenia wielu operacji myślowych, szeregowania, klasyfikacji, porównywania, abstrahowania, uogólniania, konkretyzacji, systematyzacji.

Analiza i synteza nie wyczerpują wszystkich stron myślenia. Do podstawowych procesów myślenia ucznia należą także abstrakcja i uogólnienie. Kierunek rozwoju abstrakcji przebiega od form elementarnej abstrakcji zmysłowej do tworzenia pojęć abstrakcyjnych. Na przestrzeni młodszego wieku szkolnego abstrakcja’-ów „ruch myśli, który przechodzi od zmysłowych cech przedmiotu do ich cech abstrakcyjnych za pośrednictwem stosunków, które zachodzą między tymi przedmiotami i w których ich abstrakcyjne właściwości się. przejawiają” (Rubinsztejn, 1962, s. 473) – aktualizuje się i doskonali pod wpływem nauczania, w którym coraz intensywniej realizowane jest pośrednie-poznawanie rzeczywistości.

Drugą istotną stroną procesu myślenia jest uogólnienie. Dokonuje go uczeń, kiedy poznaje cechy ogólne, istotne, wspólne dla całej klasy przedmiotów jednostkowych. W procesie uogólniania odbywa się zdobywanie i przyswajanie sobie pojęć i wyobrażeń ogólnych, określonych i utrwalonych w słowie. Proces pełnego opanowania pojęcia odbywa się przez dokonanie dwu wzajemnie zależnych operacji: a) używania pojęcia wyrażonego w terminie w odniesieniu do szczegółowych przypadków, oraz b) zdefiniowania pojęcia, wykrycia jego ogólnego (uogólnionego) znaczenia. Za pośrednictwem uogólnienia dziecko uzyskuje możność syntetycznego ujęcia zdobywanej w szkole wiedzy i wyciągania wniosków ogólnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.