Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Analiza zadaniowa związana z zachowaniem emocjonalnym

Ujście dalej tym tropem prowadzi nas do pewnej nad wyraz użyte- ej zasady, dotyczącej stosowania nauki o zachowaniu do kwestii woływania uwagi i właściwych reakcji wobec zadań będących przedmio- m uczenia się. Jeśli zastosujemy reguły wzmacniania do zinterpretowa- a idei Masłowa o pojawianiu się potrzeb według pewnej hierarchii, nasza wiedza o warunkach, w jakich wzmocnienie bywa bardziej uteczne, znacznie się poszerzy. Dla przykładu, bodźce, które potenejal- e mogą być wzmocnieniem takich zachowań jak koncentrowanie agi i reagowanie, związanych z uczeniem się i rozumieniem arytmetyki, e będą mogły być wzmocnieniem dla kogoś, kto jest głodny, zmarznięty, straszony, samotny, nic nie znaczący i powątpiewający w to, że uka arytmetyki jest warta zachodu. Z idei Maslowa wynika, że uwaga eagowanie przy nauce arytmetyki mają szanse być wzmocnieniem dla idee Masłowa ucznia jedynie wtedy, gdy jednocześnie doświadcza on w dostatecznym i Skinnera można stopniu wzmocnienia zachowań typu koncentrowania uwagi i reagowania, połączyć w… związanych z jego dobrym samopoczuciem fizycznym, bezpieczeństwem, poczuciem więzi, szacunku i samorealizacji. Mówiąc inaczej, koncepcja hierarchii potrzeb Maslowa pozwala zakładać, iż istnieje również odpowiadająca jej hierarchia bodźców, które dla uczących się mogą pełnić funkcję wzmocnień. Oznacza to, że na przykład uwaga i reagowanie na bodźce związane z przerabianym materiałem nie mogą być wzmocnieniem pozytywnym dopóty, dopóki nie nastąpi wzmocnienie takich zachowań w postaci skupiania uwagi i reagowania, które usuną dokuczliwe bodźce towarzyszące uczuciu głodu, osamotnienia itp. Mówiąc prościej, uczniowie, którzy są głodni, zziębnięci, wystraszeni czy osamotnieni, nie będą traktować uwagi czy reagowania wobec zadań arytmetycznych jako czegoś wzmacniającego. Dla nas, nauczycieli, oznacza to dwie rzeczy, które powinniśmy uwzględniać, chcąc wyzwolić u naszych uczniów najwyższy poziom zachowań emocjonalnych (wartościowanie, organizowanie, charakteryzowanie) związanych z uczeniem się. Musimy się upewnić, że: 1) sposób nauczania jest dla nich optymalny, 2) ich niższe potrzeby są w sposób odpowiedni zaspokojone. Jeśli tego nie uczynimy, to chcąc nakłonić ich do uważania i reagowania (najniższe poziomy sfery emocjonalnej), będziemy musieli uciekać się do kar. Jednocześnie będziemy skutecznie podtrzymywać ich zachowanie na owym minimalnym poziomie zależności.

Widać więc, że Maslow dostarcza pewnego układu odniesienia dla dokonania analizy zadaniowej związanej z zachowaniem emocjonalnym. Gd nasi uczniowie nie uważają i nie reagują dobrowolnie i z satysfakcj na strategie nauczania, jakie opracowaliśmy by przykuć ich uwagę, Masło pomaga nam rozważyć w sposób systematyczny i we właściwej kolejność przyczyny naszych trudności. Pomaga nam również pamiętać, że nas uczniowie są ważniejsi od naszych strategii – jeśli nie dochodzi d uczenia się, należy zmienić lub odrzucić strategię, lecz nie, ucznia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.