Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

POGLĄDY WCZESNYCH PSYCHOLOGÓW POSTACI

Pierwsze interpretacje poznawcze były wyrazem sprzeciwu wobec teorii atomistycznych psychologii klasycznej, zgodnie z którymi uważano, że świadomość składa się z pewnej liczby zjawisk elemdhtarnych, a całe życie psychiczne stanowi mozaikę tych elementów mechanicznie ze sobą skojarzonych w różne zespoły. Wcześni reprezentanci psychologii postaci:…
Czytaj więcej...

Sfera psychomotoryczna

Większość nauczycieli interesuje się nie tylko poznawczym i emocjonalnym. lecz także fizycznym rozwojem dzieci. Nauczyciele pracujący z dziećmi w różnym wieku uważają, że ich praca polega częściowo na pomaganiu uczniom w nabywaniu i…

Inteligencja a ciężar mózgowia

Względny ciężar mózgowia noworodka wynosi 76, dziecka w 7 r.ż. - ł/n - VM, młodego człowieka w 20 r.ż. -1/30, człowieka dorosłego w 30 r.ż. i później-7JJ-75O (Różycki, 1960). Ciężar mózgowia noworodka wynosi średnio 372 - 392 g (Elkonin,…

Rozbieżność informacyjna a siła motywacji

Kiedykolwiek powstaje rozbieżność między aspiracjami (standardami osobistymi) a rzeczywistym stanem rzeczy, czyli między informacjami o pożądanych wartościach a informacjami o wartościach posiadanych, rodzi się pewne napięcie motywacyjne,…

Długość okresu odroczenia

Nawet przy zachowaniu dużej ostrożności twierdzenie, że słowa określające bodźce w czasie percepcji wywierają wpływ na późniejsze reakcje odroczone, nie budzi wątpliwości. Zgodne jest ono również z licznymi stwierdzeniami wynikającymi z…

Objawy przekory jako reakcje frustracyjne

O zależności sprzeciwów młodzieży wobec rodziców od konkretnej sytuacji życiowej dorastających mówi teżM. Kozakiewicz (1970, s. 93). Na przykład konflikty w polskiej rodzinie wiejskiej zachodzą najczęściej na tle przeciążenia młodzieży…

Funkcje psychologiczne – ciąg dalszy

Myślenie i uczucie określane są jako funkcje racjonalne, ponieważ posługują się rozumowaniem, ocenianiem, abstrahowaniem i generalizowaniem. Umożliwiają one człowiekowi doszukanie się pewnego porządku i ładu we wszechświecie. Doznanie i…

ZABAWA W OKRESIE SZKOLNYM CZ. II

W klasach III - IV charakter tematycznych zabaw dzieci zmienia się: zabawa staje się niekiedy środkiem organizacji pracy szkolnej dziecka. Nauka wymaga od niego często dużego napięcia. Nadanie jej charakteru zabawy pozwala dziecku na…