Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Badania bazujące na określonej teorii

Szkoła genewska J. Piaget a, reprezentującą punkt widzenia gene- tyczno-epistemologiczny, interesuje się przede wszystkim procesem przechodzenia człowieka z etapu niewiedzy na etap wiedzy naukowej. W związku z tym, przedmiotem analizy badawczej jest tam proces kształtowania się u dziecka podstawowych kategorii i pojęć naukowych (jak np. czas i przestrzeń, przyęzynowość, liczba, klasy logiczne) oraz operacji intelektualnych.

Psychologowie o orientacji psychoanalitycznej, koncentrujący swą uwagę w dużej mierze na dynamicznym aspekcie psychiki, na motywach ludzkiego postępowania, kładący nacisk na ważność zaspokajania potrzeb uczuciowych dziecka, stali się w dużej mierze inicjatorami badań nad układem stosunków emocjonalnych między rodzicami i dziećmi jako czynnikiem rozwoju osobowości, had rozwojem procesów poznawczych w ich związku z popędami i życiem uczuciowym dziecka, Przeprowadzili oni również wiele badań nad różnicami indywidualnymi między dziećmi (np. w zakresie dawania sobie rady z trudnymi zadaniami).

Analogicznie można by wskazać na problematykę charakterystyczną dla badań wywodzących się z teorii wyższej czynności nerwowej, z teorii uczenia się, teorii informacji czy teorii pola K. Lewina.

Badania mające jako punkt wyjścia określoną teorię zmierzają częstokroć do sprawdzania hipotez, które z niej wypływają. Sprecyzowanie problemu badań jest w tym wypadku tym wartościowsze, im większa liczba hipotez może być sprawdzona przez rozwiązanie tego problemu. Nie wszystkie, oczywiście, badania zmierzają do sprawdzania hipotez. Niektóre z nich poszukują tych hipotez, mają charakter sondujący, zmierzają do zdobycia wstępnej orientacji w zagadnieniu (tzw. exploratory study). Inne znów ograniczają się do stwierdzenia korelacyjnych związków między zjawiskami, niekoniecznie takich, których badanie prowadzi do potwierdzenia lub odrzucenia hipotez płynących z teorii.

Po dokonaniu wyboru problemu badań, dalszymi czynnościami wchodzącymi w skład metody są: ustalenie programu badawczego oraz techniki zbierania danych empirycznych. Omówimy sprawy te kolejno..

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.