Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Badania Jakobsona

Obrazki ilustrowały sytuacje dobrze znane uczniom z życia potocznego i wyzwalające zazwyczaj u dorastających silne reakcje emocjonalne. Sytuacje te dotyczyły wzajemnych stosunków między dorosłymi i młodzieżą, między rówieśnikami oraz między nauczycielami i uczniami. Rodzaj stosunku był wyrażony na obrazku głównie za pomocą pozy i gestów narysowanych postaci oraz odpowiednich podpisów. Na przykład na jednym z obrazków osoba dorosła mówi do dziecka: „Jesteś za mały, żeby wypowiadać swoje zdanie”. Na innym matka mówi do syna: „Kiedy kończą się lekcje w szkole, jest już ciemno, dlatego czekaj na mnie w szatni, aż przyjdę po ciebie”. Jeszcze inny ilustruje rozmowę dwóch kolegów, z których jeden mówi do drugiego: „Myślisz, że jesteś mężczyzną, a jesteś tylko pieszczoszek i maminsynek”. Po pokazaniu obrazka pytano ucznia, jak by się zachował w danej sytuacji. Rejestrowano nie tylko wypowiedzi badanego, lecz także czas reakcji, niepokój ruchowy oraz mimikę (za pomocą aparatu filmowego).

Badania Jakobsona potwierdziły istnienie przejawów negatywizmu W badanej grupie dzieci, przy czym w najbardziej jaskrawej formie przejawy te wystąpiły u uczniów kl. VI, tj. u dzieci w wieku 12:6 do 13:6. Gotowość posłuszeństwa wobec dorosłych wystąpiła wśróćł dzieci z kl. IV w 88%, z kl. VII – w 50%, a wśród uczniów kl. VI tylko w 18%. Na zapowiedź przyjścia po dziecko do szkoły skłonne były czekać na matkę dzieci z kl. IV w 29%, z kl. VII -10%, natomiast ani jedno dziecko z kl. VI nie godziło się na taką sytuację. Również przy obrazku z podpisem: „Jesteś za mały, żeby wypowiadać swoje zdanie” najwięcej negatywnych reakcji przejawiali uczniowie kl. VI. Jednocześnie jednak u tych uczniów wystąpiły pozytywne reakcje przy obrazkach tego typu, jak np. gdy nauczycielka żałuje, że niesprawiedliwie ukarała uczennicę.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.