Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

DEFINICJA KULTURY

Czym jest w W kultura i w jaki sposób poszerza i ogranicza zakres ludzkiej wolności. Przyjrzymy się składnikom kultury i przeprowadzimy rozróżnienie między kulturą „idealną” a „rzeczywistą”. Zajmiemy się również różnicami kulturowymi między społeczeństwami i w nich samych, zwracając uwagę na relatywizm i etnocentryzm kulturowy. Zmieniając optykę z ogólnej na szczególną, skoncentrujemy się na kulturze amerykańskiej. Rozdział zakończymy omówieniem nowej perspektywy socjologicznej – socjobiologii.

W naszych codziennych rozmowach słowo kultura często bywa kojarzone z pewnymi formami sztuki: operą, baletem, muzeami. Za osobę kulturalną uważamy kogoś, kto jest wykształcony, ma ogładę towarzyską i zna się na sztuce oraz potrafi docenić jej wartość. W tym znaczeniu kultura jest cechą indywidualną. Jednak socjologowie i antropolodzy używają tego terminu w znacznie szerszym sensie.

Istnieje wiele definicji kultury, od lapidarnych – „charakterystyczny styl życia danego ludu, sposób na życie” (Kluckhohn, 1949) – do enumeratywnych – „całość obejmująca wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawo, zwyczaje i inne umiejętności nabywane przez człowieka jako członka społeczeństwa” (Taylor, 1871). Jednakże wszystkie definicje łączy kilka wspólnych elementów.

Kultura jest cechą społeczeństwa, a nie jednostki. Kulturą jest wszystko, czego uczymy się w trakcie życia społecznego i co jest przekazywane poprzez pokolenia. Mówiąc słowami Ralpha Lintona (1945), kultura jest „społecznym dziedzictwem członków społeczeństwa”.

Goodman i Marx (1982:85) nazwali kulturę „świadomym, społecznie przekazywanym dziedzictwem wytworów, wiedzy, przekonań, wartości i oczekiwań normatywnych, które to dziedzictwo pomaga członkom danego społeczeństwa radzić sobie z pojawiającymi się problemami”. Kultura określa i udostępnia członkom społeczeństwa żywność, jaką mogą spożywać, ubranie, jakie mogą nosić, język, którym mówią, wartości, jakim są wierni, przekonania kierujące zachowaniem i praktyczne sposoby postępowania. Krótko mówiąc, kultura kształtuje życie społeczne i nadaje mu odpowiednią strukturę.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.