Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Długość okresu odroczenia

Nawet przy zachowaniu dużej ostrożności twierdzenie, że słowa określające bodźce w czasie percepcji wywierają wpływ na późniejsze reakcje odroczone, nie budzi wątpliwości. Zgodne jest ono również z licznymi stwierdzeniami wynikającymi z badań dotyczących pokrewnych problemów (Pyles, 1932: Lublińska, 1954: Szewczuk, 1960: Włodarski, 1968).

Dane dotyczące zmian, jakie zachodzą w reakcjach odroczonych z wiekiem dzieci – podobnie jak informacje o wytwarzaniu odruchów warunkowych – nie mają charakteru ścisłych norm rozwojowych. Znany jest jednak kierunek zmian w długości okresu odroczenia i liczbie możliwych do odroczenia reakcji. Oprócz zmian rozwojowych znamy różnorodne uwarunkowania wyników, jakie uzyskuje się w badaniach. Wiemy ponadto, jakie zmiany występują w zachowaniu się dzieci i potrafimy scharakteryzować bodźce, na które możliwe jest odroczenie reakcji.

Charakteryzując długość okresu odroczenia musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że wzrasta ona bardzo znacznie wraz z wiekiem dzieci. Liczba odraczanych reakcji także wyraźnie się zwiększa.

W charakterystyce zmian rozwojowych występujących w zachowaniu zwraca uwagę przechodzenie od natychmiastowego ukierunkowywania reakcji do odraczania całej działalności ruchowej. W charakterystyce podniet, na które możliwe jest odroczenie reakcji, najbardziej znamienne wydaje się to, że jako pierwsze pojawiają się reakcje odroczone na położenie przedmiotu, a dopiero później na cechy nie związane z jego położeniem.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.