Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Dojrzewanie układu nerwowego

Rdzeń kręgowy rozwija się z dolnej części cewy nerwowej. Jej światło przeobraża się w części rdzeniowej w kanał środkowy rdzenia, a w części mózgowej w układ czterech jam, nazywanych komorami. Dwie komory, nazywane bocznymi (ventriculi lateral es), znajdują się w półkulach móz- i Podział mózgowia na mózg i pień mózgu nie we wszystkich podręcznikach przedstawiany jest jednakowo. gu, komora trzecia mieści się głównie w międzymózgowiu, a łącząca się z nią za pośrednictwem wodociągu mózgu (aąuaeductus cerebri) komora czwarta – w tyłomózgowiu (patrz rys. 12).

Po obu stronach cewy nerwowej grupują się komórki ektodermy, tworząc listewkę zwojową, z której rozwijają się komórki zwojów obwodowych, mózgowo-rdzeniowych i wegetacyjnych (patrz rys. 10).

W pierwszych miesiącach komórki nerwowe dzielą się intensywnie, w związku z czym liczba ich wzrasta wielokrotnie. Podział komórek nerwowych kończy się prawdopodobnie po ok. 5 miesiącach życia płodowego, różnicują się one jednak nadal w ciągu długiego czasu i dopiero u dziecka 8-letniego przestają się różnić w sposób wyraźny od komórek człowieka dorosłego (Elkonin, 1960).

Dojrzewanie układu nerwowego zachodzi najwcześniej w filogenetycznie najstarszych częściach: rozpoczyna się od rdzenia kręgowego. Mózgowie dojrzewa najpierw w niższych odcinkach: najpóźniej dojrzewają płaty czołowe.

W warunkach prawidłowego rozwoju ośrodkowy układ nerwowy rodzącego się dziecka jest już w zasadzie ukształtowany i podobny do układu nerwowego człowieka dorosłego. Inna jest jednak jego wielkość i budowa, odmienny stosunek wzajemny poszczególnych części. Dalszy rozwój układu nervvowego odbywa się niejednakowo szybko w poszczególnych jego częściach i w poszczególnych okresach życia, dziecka: po skończonym 3-4 r.ż. dziecka tempo rozwoju znacznie słabnie (Hurlock, 1960).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.