Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Dzieci ograniczone umyłowo – dalszy opis

W niektórych krajach zamiast specjalnych szkół tworzy się przy szkołach normalnych klasy dla dzieci ograniczonych umysłowo. Wśród specjalistów nie ma zgodności, który z wymienionych sposobów kształcenia jest bardziej korzystny. Z pewnością wiele zależy od warunków lokalnych i szczegółowych form organizacji.

Natomiast niewątpliwie słusznym postulatem jest przywiązywanie większej wagi w kształceniu dzieci niedorozwiniętych do ich rozwoju ogólnego i unikanie w szko- leniu zawodowym ograniczania się jedynie do jednorodnych czynności typu rzemieślniczego, które później okazują się często mało przydatne w zakładzie produkcyjnym.

Dorośli ludzie ograniczeni umysłowo zdolni są zazwyczaj do nienagannego wykonywania prostych czynności zawodowych i — jeżeli praca nie wymaga inwencji — nie zwracają na siebie uwagi otoczenia. Na ogół zdolni są oni do samodzielnego życia w społeczeństwie i, odpowiednio przygotowani zawodowo, nie wymagają systematycznej opieki. Zdarza się jednak, że ulegają oni wpływowi elementów przestępczych i stają się szkodliwi społecznie, dopuszczając się wykroczeń różnego rodzaju.

Przy przeprowadzaniu selekcji do szkół specjalnych nader ważna jest właściwa ocena inteligencji dziecka oraz prawidłowe odróżnianie niedorozwoju umysłowego tak od ociężałości umysłowej, jak i od opóźnienia pedagogicznego, powstałego jedynie w wyniku zaniedbania wychowawczego. Dzieci ograniczone (wg nowej klasyfikacji: lekko upośledzone umysłowo) uzyskują w badaniach testowych iloraz inteligencji w granicach od 52 do 67, dzieci ociężałe umysłowo — iloraz wyższy: w przedziale od 68 do 83 (granicę między ociężałością a normą stanowi obniżenie ilorazu inteligencji od średniej o 1 odchylenie standardowe).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.