Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Eksperymenty – transfer negatywny i pozytywny

Jako kryterium wyuczenia się każdego z materiałów przyjęto 8 prawidłowych reprodukcji. W badaniach tych stwierdzono, że transfer negatywny występował tylko w grupie I, która jako materiału testowego uczyła się nowych reakcji na bodźce materiału początkowego. W pozostałych grupach wystąpił transfer pozytywny zwiększający się w miarę zmniejszania się podobieństwa bodźców. Zależność tę obrazują wyniki przedstawione w tabeli 24.

Na podstawie wyników uzyskanych przez Gibson można jednak sądzić, że w sytuacji uczenia się zupełnie nowych reakcji na stare bodźce występuje transfer negatywny. Eksperymenty przeprowadzone przez Under- wooda (1951) poddają w wątpliwość słuszność tego dość ostrożnego uogólnienia, wskazując na współzależność między wpływem, jaki wywiera podobieństwo reakcji i stopień wyuczenia materiału początkowego. Przeprowadził on 3 eksperymenty. W każdym z nich po wyuczeniu się materiału początkowego – (pary przymiotników) w zadaniu testowym osoby badane uczyły się reagować na bodźce materiału początkowego nowymi przymiotnikami w różnym stopniu podobnymi do przymiotników-reakcji materiału początkowego. W każdym z 3 eksperymentów przyjęto inne kryterium wyuczenia się materiału początkowego. W pierwszym eksperymencie jako kryterium wyuczenia się przyjęto 4 prawidłowe reprodukcje, w drugim eksperymencie – 7 prawidłowych reprodukcji, w trzecim eksperymencie – jedno bezbłędne powtórzenie wszystkich par. Jako kryterium wyuczenia się materiału testowego przyjęto 7 prawidłowych reakcji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.