Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

FIZYCZNE WZMOCNIENIE SIĘ DZIECKA

W omawianym- okresie trwa proces wyrastania dalszych stałych. zębów. „Uzębienie-w końcu tego okresu staje.się prawie pełne (z wyjątkiem’ tzw. zębów mądrości).- Konieczna jest opieka nad stanem zębów,i jeśli zajdzie potrzeba-ich prostowanie (choć należy to czynić raczej we wcześniejszych okresach życia).

Znaczne fizyczne wzmocnienie się dziecka pozwala na rozpoczęcie nauki szkolnej ok. 7 r.ż. Należy jednak pamiętać, że to wzmocnienie się .nie jest jeszcze zupełne. Dziecko 6-7-letnie jest stosunkowo mocne – w porównaniu z dziećmi rozpoczynającymi przedszkole, ale jeszcze’słabe w porównaniu z dziećmi starszymi, od siebie. Ponadto uwzględnienia wymaga fakt dużej indywidualnej zmienności procesów wzrastania i dojrzewania, która powoduje, że dzieci tego samego wieku różnią się wielkością, dojrzałością biologiczną i. sprawnością fizyczną. ‘Rozwój i rozrost miewa ii różnych jednostek różne tempo, rytm i rozmach (Łazowski, Tomaszewska, 1966: Denisiuk, Milicerowa, 1969). Źródłem tej zmienności są z jedne j strony czynniki dziedziczne, a- z’drugiej – środowiskowe. Poziom somatyczny w każdej fazie rozwoju dziecka jest warnikiem oddziaływania i przenikania się tych grup czynników.

Wprawdzie zmienność indywidualna powiększa się w sposób jaskrawy w fazie dojrzewania płciowego (tzwi skok pokwitaniowy -por. rozdział X, B, 2), ale i w młodszym wieku szkolnym istnie je. duże zróżnicowanie międzyosobnicze w sferze rozwoju fizycznego -i sprawności fizycznej. Ilustrują to indywidualne krzywe szybkości wzrastania dzieci dotyczące dwóch okresów rozwojowych: młodszego wieku szkolnego i okresu dorastania (rys. 47 – 50).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.