Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

INNOWACJA KULTUROWA I FUNKCJE UKRYTE

Jeśli system edukacji spełnia swoje zadanie, to wzrasta liczba inteligentnych i wykształconych członków społeczeństwa. Jednostki te mogą wprowadzać innowacje konieczne do rozwoju społecznego.

Na najwyższym poziomie szkolnictwa (uniwersytetach) nauczyciele nie tylko prowadzą zajęcia, ale również angażują się w badania naukowe i działalność związaną z szeroko pojętą pracą naukową. W ten sposób sformalizowany system edukacji przyczynia się do wprowadzania innowacji kulturowych.

Na uniwersytetach przeprowadza się większość badań naukowych i medycznych. Na uniwersytetach pracują również artyści, muzycy i pisarze. Wykładowcy i badacze uniwersyteccy są twórcami wielu inicjatyw naukowych i kulturowych.

System edukacji spełnia również kilka ukrytych (czyli nie zamierzonych lub nie rozpoznanych), lecz bardzo ważnych funkcji. Kontakty nawiązane w grupach rówieśniczych przeradzają się często w wieloletnią przyjaźń, ułatwiają karierę zawodową i w wielu przypadkach kończą się małżeństwem.

Szkoły odgrywają również ważną rolę w opiece nad dziećmi. Nim wzrosła liczba przedszkoli w Stanach Zjednoczonych, wiele kobiet nie mogło podjąć pracy, dopóki dzieci nie poszły do szkoły: nie znały nikogo, komu mogłyby je powierzyć, lub też nie było je na to stać. Gdy dzieci rozpoczęły formalną edukację, matki znalazły wreszcie czas, by poszukać pracy, uczestniczyć w specjalistycznych kursach czy rozwijać zainteresowania intelektualne i społeczne.

Kolejna ukryta funkcja polega na tym, że kształcąca się młodzież nie podejmuje pracy zawodowej, przez co mniejsza jest konkurencja i niższy wskaźnik bezrobocia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.