Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Inteligencja a ciężar mózgowia

Względny ciężar mózgowia noworodka wynosi 76, dziecka w 7 r.ż. – ł/n – VM, młodego człowieka w 20 r.ż. -1/30, człowieka dorosłego w 30 r.ż. i później-7JJ-75O (Różycki, 1960). Ciężar mózgowia noworodka wynosi średnio 372 – 392 g (Elkonin, 1960): stwierdza się duże różnice indywidualne i brak zależności od płci. Początkowo ciężar mózgowia wzrasta bardzo szybko, osiągając w 7 r.ż. przeciętnie wagę 1137 – 1200-g (charakterystyczne są duże różnice indywidualne). W dalszym rozwoju ciężar mózgowia wzrasta znacznie wolniej i ok. 20 r.ż. osiąga maksimum. Ciężar mózgowia człowieka dorosłego wynosi średnio u mężczyzn 1375 -1405 g, u kobiet 1245 – 1275 g, stwierdza się jednak i tu duże różnice indywidualne. W szóstym dziesiątku życia (albo później) rozpoczyna się starczy zanik mózgowia,’jego ciężar stopniowo maleje (Różycki, 1960) .

Wiele uwagi poświęcono zależności inteligencji od ciężaru mózgowia. Okazało się, że pewien związek istnieje: u osób wybitnych częściej stwierdza się większy od przeciętnego ciężar mózgowia (Różycki, 1960: Kreiner, 1970). Należy jednak podkreślić, że mózgowia niektórych osób wybitnych miały ciężar niższy od przeciętnego, stosunek ciężaru mózgowia do ciężaru całego ciała.

Należy zwrócić uwagę, że liczby podawane przez różnych autorów nie są całkowicie zgodne. Na przykład Kreiner (1970) przytacza dane według kilku badaczy: z danych tych wynika, że średni ciężar mózgowia człowieka dorosłego jest nieco niższy i wynosi u mężczyzn 1360 -1397 g, u kobiet 1230 -1270 g. Nie ulega wątpliwości, że istnieją bardzo duże różnice indywidualne. Jako minimalny ciężar mózgowia człowieka normalnego Kreiner podaje 800 g, jako maksymalny 2000 g.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.