Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM CZ. II

Dla rozumienia jednak mechanizmów rozwoju osobowości istotna jest nie tylko analiza i ujęcie zewnętrznej obiektywnej sytuacji dziecka i systemu wymagań, jakie stawia mu otoczenie. Centralnym ogniwem wyzna- czającym rozwój dziecka jest jego „wewnętrzna pozycja”. Składa się na nią własny stosunek dziecka do obiektywnej sytuacji i do miejsca, jakie zajmuje w tej chwili w życiu i jakie chce zająć, ukształtowany na pod-‚ stawie dotychczasowego doświadczenia, możliwości, wcześniej powstałych potrzeb i dążeń dziecka. Na nie właśnie oddziałuje zewnętrzne otoczenie. L. I. Bożowicz stwierdza: „Analiza obiektywnej sytuacji dziecka umożliwia zrozumienie systemu wymagań, jakie stawia przed dzieckiem jego środowisko, zaś poznanie «wewnętrznej pozycji» – systemu jego własnych potrzeb i dążeń” (1968, s. 176). Ponadto dla zrozumienia społecznej sytuacji rozwoju dziecka niezbędne jest uwzględnienie także tego, z czym dziecko wkracza w dany okres rozwojowy, jakie możliwości i potrzeby ukształtowane zostały w poprzednim etapie i są aktualne na progu etapu nowego. Zatem dla poznania struktury dążeń i potrzeb dziecka, które wyznaczać będą w danym okresie jego dalszy rozwój, potrzebna jest analiza zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych czynników rozwoju w ich wzajemnym uwarunkowaniu i współzależnościach.

Terminy i pojęcia osobowości oznaczają zawsze coś, co jest w niej „czynne”. Do rzędu zjawisk osobowości należą więc złożone procesy motywacji, a także postawy, wartości, zainteresowania, uczucia, preferencje. Na ogół włącza się do nich także zdolności-zwłaszcza specjalne, częstokroć nadające kierunek rozwojowi osobowości. Do szczególnie dynamicznych aspektów osobowości, już od najwcześniejszych okresów on- togenetycznego rozwoju różnicujących jednostki, zalicza się – jak wiadomo- cechy temperamentu (por. rozdz. VIII, F, 2). Określają one w dużej mierze stopień energii życiowej, tonus ogólny i dynamikę zachowania się także i dzieci w wieku szkolnym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.