Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Kwestia starszych robotników

Automatyzacja produkcji powoduje spadek liczby stanowisk pracy dla ludzi mających niskie kwalifikacje, a wzrost liczby tych, które wymagają kwalifikacji umysłowych (wśród nich także i takich, które słabną przy postępującym procesie starzenia się). Problemy przekwalifikowania i zmiany stanowisk pracy przez starszych robotników będą zatem narastały w najbliższej przyszłości.

Mamy zbyt mało informacji o tym, jak zmienia się u starszych robotników ich sprawność ruchowa i tempo wykonywanej pracy (12 -14). Badania laboratoryjne wskazują na charakter tych zmian (por. rozdz. VIII i IX). Ze względu na mniejszą elastyczność postawy i ruchów ludzi starszych należy zmniejszać do minimum pracę wymagającą długotrwałej pozycji stojącej, pochylania się, dźwigania ciężkich przedmiotów.

Środowisko pracy, nie mówiąc już o ogólnych udogodnieniach, takich jak urządzenia sanitarne, stołówki, powinno zapewnić bezpieczeństwo i dobre stosunki ze współtowarzyszami pracy. Wyposażenie musi podlegać konserwacji: wyćwiczyć trzeba nawyki związane z bezpieczeństwem pracy, maksymalnie zmniejszyć ryzyko upadków i potknięć. Starsi robotnicy są narażeni na wypadki ze względu na swą zwolnioną percepcję i reakcję oraz łatwość utraty równowagi. Trzeba to brać pod uwagę przy zapewnianiu bezpieczeństwa pracy. Nie należy także stwarzać warunków, które wymagałyby od starszych robotników pracy na granicy ich maksymalnej wydolności.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.