Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

MODEL PLURALISTYCZNY WŁADZY

Model elity władzy kwestionuje wielu specjalistów w dziedzinie nauk społecznych (np. Dahl, 1961). Twierdzą oni, że władza w Stanach Zjednoczonych jest nie tyle skoncentrowana w rękach elit, ile rozproszona między liczne grupy interesu. Celem każdej z tych grup jest zdobycie wpływu na podejmowanie decyzji, a nie dominacja na scenie politycznej. Ponadto, różnice interesów istnieją również wśród ludzi na szczytach władzy. Posunięcia rządu mogą być korzystne dla jednej korporacji, a niekorzystne dla innej. Liczba i różnorodność krzyżujących się interesów wymusza więc wzajemną kontrolę i zapewnia ochronę przed dominacją elity władzy.

Teoria ta znajduje potwierdzenie w badaniach empirycznych (Dahl, 1961: 1981). Także ustawa antytrustowa dowodzi, że elita gospodarcza, jeśli istnieje, nie kontroluje procesu podejmowania decyzji politycznych. Formalne oskarżenie pewnej liczby kontrahentów ministerstwa obrony o defraudację również zdaje się przeczyć tezie o istnieniu wszechpotężnej elity.

W konkluzji należy stwierdzić, że chociaż oba modele wydają się pewnym uproszczeniem problemu, stanowią jednak dobry punkt wyjścia do badania zagadnień funkcjonowania władzy w społeczeństwie. Niewątpliwie nie ma czegoś takiego, jak dominująca, nieliczna elita rządząca Stanami Zjednoczonymi. Z drugiej strony, przekonanie, że wszyscy obywatele i każda organizacja mają jednakowy wpływ na politykę, byłoby naiwnością.

Prowadzenie wojny jest skrajnym przejawem władzy politycznej państwa. Pruski generał Karl von Clausewitz miał podobno powiedzieć, że „wojna to kontynuacja polityki za pomocą innych środków”. Wojna to niewątpliwie odwieczny sposób rozwiązywania sporów politycznych, znany co najmniej od czasów biblijnych. Jednakże technologie, jakimi dysponują nowoczesne państwa, radykalnie zmieniły wyobrażenia o wojnie i doprowadziły do powstania międzynarodowych organizacji (np. ONZ), których zadaniem jest zapobieganie wojnom. Skonstruowano broń masowej zagłady (bombę atomową) i posłużono się nią w działaniach wojennych: broń o jeszcze większej sile niszczycielskiej (bomba wodorowa) znajduje się w arsenałach niektórych państw. Co więcej, stopień rozprzestrzenienia tych broni rodzi obawę, że wojna może się stać powszechnym sposobem rozwiązywania konfliktów międzynarodowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.