Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Obiektywizacja wytworów psychicznych

Obiektywizacja wytworów psychicznych znajduje swój skrajny przypadek w dziedzinie wzmiankowanych wcześniej wytworów zastępczych, czyli tzw. artefaktów. Artefakty to wytwory, które powstają wprawdzie dzięki jakiejś czynności, ale tak, że naśladują lub zastępują wytwory inne, powstające dzięki czynnościom innym. Dlatego też nazywa się je wytworami sztucznymi lub zastępczymi. Dobrych przykładów artefaktów dostarcza np. aktorstwo. Aktor grający na scenie np. Otella daje wyraz zazdrości, która jest wytworem powstałym nie w wyniku przeżywania aktu prawdziwego uczucia, lecz uczucia jedynie przez aktora przedstawionego. Aktor wczuwa się gorzej lub lepiej w przeżycia Otella przedstawiając je sobie i – następnie bardziej lub mniej sugestywnie wyraża jego zazdrość. Uczucie aktora nie jest jednak autentyczne, lecz sztuczne, przybrane. Z artefaktami mamy też do czynienia w logice. Sądy bowiem mogą powstawać nie tylko w wyniku autentycznego sądzenia, a więc mogą być nie tylko wyrazem sądów rzeczywiście wydanych, lecz także sądów pomyślanych, zastępujących sądy wydane, mianowicie sądów przedstawionych. Znaczeniem tych sztucznych powiedzeń są nie sądy rzeczywiste, lecz sądy przedstawione. Logika, zajmując się sądami, nie ogranicza się wyłącznie do tych, które ktoś wydał, ale obejmuje także sądy, których nikt nigdy nie wydał, choćby z tego np. powodu, że wydać nie mógł. Np. nikt nie może wydać sądu: „Wszystkie trójkąty są kwadratami” – a przecież taki sąd można pomyśleć. Jeśli dodać do niego sąd, że „wszystkie kwadraty są kołami”, to w wyniku otrzymujemy sąd, że „wszystkie trójkąty są kołami”. Powiedzenia, składające się na przesłanki i wniosek powyższego rozumowania, nie wyrażają sądów rzeczywistych, lecz jedynie sądy przedstawione: zbadanie związków zachodzących między tym quasi sądami nie zakłada konieczności wydawania tych sądów, wystarczy bowiem sobie je przedstawić.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.