Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Objawy przekory jako reakcje frustracyjne

O zależności sprzeciwów młodzieży wobec rodziców od konkretnej sytuacji życiowej dorastających mówi teżM. Kozakiewicz (1970, s. 93). Na przykład konflikty w polskiej rodzinie wiejskiej zachodzą najczęściej na tle przeciążenia młodzieży pracą. Młodzież ta buntuje się przeciw pracy ponad siły, przeciw perspektywie nieustannej „harówki”, walczy o czas do nauki oraz o czas wolny i sposoby jego spędzenia według własnej woli.

P. Guillaume (1958, s. 258) uważa przejawy przekory i negaty- wizmu za niezróżnicowane reakcje niższego rzędu, polegające na automatycznej obronie przeciw cudzej woli. Zachowanie się przekorne i uparte świadczy o słabości woli, którą dany osobnik pragnie zamaskować przez ślepe, i bezkrytyczne uchwycenie się pewnej myśli. Tego rodzaju zachowanie się, zdaniem tego autora, nie może być zaliczane do przejawów woli na wyższym poziomie.

Współcześni psychologowie amerykańscy skłonni są interpretować objawy przekory jako reakcje frustracyjne na ograniczanie budzących się w tym okresie potrzeb niezależności, swobody, „samostanowienia.

Na uwagę zasługuje również wiążące się z przekorą i stanowiące niejako jej skrajną formę zjawisko „buntu” u młodocianych. Zdaniem P. H. Landisa (1952, s. 166), całe otoczenie dorosłych z jego utrwalonymi poglądami, dogmatycznymi i kategorycznymi rozkazami i zakazami stwarza młodzieży naturalne okoliczności frustrujące, z których jedynym sposobem wyjścia wydaje się bunt. Dodaje on energii życiowej, zadowolenia, stanowi jakiś rodzaj zdobyczy i przewagi. Przeżycie buntu przeciwko autorytetom daje satysfakcję niekiedy tak dużą, że staje się bodźcem do dalszych, bardziej krańcowych form tego buntu. Może to doprowadzić- zdaniem tego autora – do niebezpiecznego przekroczenia granic stworzonych przez obyczaje i podstawowe zarządzenia prawne. Z tego punktu widzenia okres dorastania może być krytyczny dla kształtowania się charakteru.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.