Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

ODDZIAŁYWANIA (INTERAKCJE) MIĘDZYOSOBNICZE

W poprzednich rozdziałach omawialiśmy podstawowe rodzaje regulatorów społecznych (zwyczaje, przepisy moralne, prawa). Była mowa o tym, jakie !zachodzą między nimi pokrewieństwa, a czym one różnią się od siebie. Sprawa dalsza, żywo jednak interesująca psychologa społecznego, to (zagadnienie genezy tych regulatorów. Zagadnienie to i nas musi zainteresować. Nie przystąpimy jednak do jego rozpatrywania już w tej chwili, albowiem dla poznania przypuszczalnej genezy tych fenomenów niezbędne jest bardziej szczegółowe wniknięcie w dynamikę życia grupowego, aniżeli to mogło stać się dotychczas.

Aby wyjaśnić, czym jest grupa, musieliśmy powoływać się na pewne mechanizmy czynne wewnątrz grup. Grupa jako pewna forma bytu społecznego i różne procesy wewnątrzgrupowe powiązane są ze sobą w sposób dialektyczny: procesy te są konieczne, aby powstała grupa, warunkują więc one istnienie grupy: na odwrót jednak, istnienie grupy jako całości warunkuje powstawanie procesów, działań i stosunków wewnątrzgrupowych.

W przykładzie wykorzystanym przez nas w jednym z poprzednich rozdziałów rozpatrywaliśmy rozmowę jako pewien rodzaj interakcji wprowadzającej w kontakt członków grupy. Interakcja taka polega bądź na porozumiewaniu się ze sobą członków grupy, bądź to na wzajemnym na siebie oddziaływaniu. Rzecz jasna, iż zrozumienie wewnętrznej dynamiki grupy wymaga zapoznania się z różnymi formami interakcji, które zachodzić mogą pomiędzy członkami grupy. Dopiero pełny, systematyczny ich przegląd pozwoliłby zrozumieć należycie życie grupy, jej powstawanie, jej rozwój i jej rozpadanie się. Ponieważ właśnie zorientowanie się w dynamice życia grupowego jest jednym z głównych naszych zadań, musimy zadać sobie trud zrobienia krótkiego przeglądu najważniejszych rodzajów oddziaływań międzyosobniczych, tak jaik one odbijają się na życiu grupowym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.