Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Odporność na zmiany u człowieka

Galloway, Garraway i Chamberlain (1972) wykazali, że odporność na zmiany zależy w sposób bezpośredni od poprzednich doświadczeń. Osoby poddane sytuacji eksperymentalnej – w której kary i wzmocnienia stosowane są spójnie i konsekwentnie – traktowane w przeszłości w sposób niekonsekwentny są w istotnym stopniu bardziej odporne na zmiany niż osoby, na które oddziaływano z mniejszą niekonsekwencją. Wywodzące się z tych (a także innych) badań ustalenia pozwalają stwierdzić, że przy zachowaniu konsekwencji w stosowaniu kary i wzmocnienia zachowanie ulegnie zmianie nawet jeśli przed jego poprawą wystąpi być może pogorszenie.

Dramatyczne częstokroć zmiany w zachowaniu, jakie można uzyskać dzięki w stosowaniu systematycznemu i konsekwentnemu stosowaniu wzmocnienia i kary, przed- kary oznacza… stawione zostały w klasycznej pracy Bernala, Duryeea, Pruetta i Burnsa (1968), zatytułowanej Modyfikacja zachowania a syndrom „bachora” (Beha- vior Modification and the Brat Syndrome nJ. W pracy tej „bachorem” n M. A. Bernal. J. S. Duryee, H. L. Pruett i B. J. Burns Behavior modification and the brat 64 syndrome. ..Journal of Consulting Psychology” 32, 4, s. 447-455, 1968. określono dziecko, które często wpada w złość, ucieka się do pogróżek, itp., zachowując się tak, by silnie zniechęcić innych i uczynić ich bezradnymi w stosowaniu nad nim kontroli. „Bachorem” opisanym w tym studium był chłopiec w wieku 8,5 lat „miewający często napady furii i atakujący fizycznie swą matkę, swych nauczycieli i rówieśników. «Mam prawo robić to, co mi się podoba» – tak ujął swą własną postawę wobec życia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.