Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

REMINISCENCJA – PROBLEMY METODOLOGICZNE

W pierwszych dziesiątkach lat po odkryciu zjawiska reminiscencji wzbudziło ono duże zainteresowanie psychologów. W badaniach eksperymentalnych próbowano stwierdzić, jakie warunki sprzyjają jego występowaniu. Badania w tym okresie…

Pojmowanie prawdziwej miłości – dalszy opis

W badaniach K. Kurpisa61 wśród 110 chłopców w wieku 16 - 20 lat, którzy wypowiadali się na temat rozumienia miłości, 81,8% sprowadza miłość przede wszystkim do trwałego i głębokiego związku uczuciowego i przyjaźni (a więc dane takie same,…

Skinnerowski sposób podejścia w psychologii

Jak już wspomnieliśmy, program Skinnera dotyczy nauki opisowej, ponieważ ustalanie związków między zmiennymi zależnymi i zmiennymi niezależnymi, bez żadnych ogniw pośredniczących, prowadzi tylko do formułowania praw czy uniwersalnych…

TYPY UKŁADU NERWOWEGO CZ. III

Typ silny zrównoważony powolny również cechuje równowaga procesów nerwowych oraz normalne stosunki między korą a pod- korą. Pobudzeniowe odruchy warunkowe wytwarzają się u przedstawicieli tego typu z normalną szybkością, odznaczają się…

Okres niemowlęctwa

Okres niemowlęctwa trwa od urodzenia do pojawienia się mowy artykułowanej. Jest to okres, w którym strefa oralna jest strefą najważniejszych interakcji między dzieckiem a jego środowiskiem. Karmienie dostarcza dziecku pierwszych…

DYNAMIKA TŁUMU

Autorzy badający dynamikę tłumu zgodnie podkreślają, że o powstaniu tłumu nie decyduje już sama obecność większej, nieokreślonej zresztą liczby jednostek. Publiczność zebrana w teatrze nie jest przecież tłumem. Nie jest nim także pierwsze…

Teoria idiogeniczna

Teoria idiogeniczna uznaje sąd za stwierdzenie lub zaprzeczenie istnienia pewnego przedmiotu. W stosunku do tej teorii powstać może zarzut, iż stanowi ona w gruncie rzeczy jedną z odmian krytykowanych przez siebie ujęć sądu jako kombinacji…