Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Inteligencja a ciężar mózgowia

Względny ciężar mózgowia noworodka wynosi 76, dziecka w 7 r.ż. - ł/n - VM, młodego człowieka w 20 r.ż. -1/30, człowieka dorosłego w 30 r.ż. i później-7JJ-75O (Różycki, 1960). Ciężar mózgowia noworodka wynosi średnio 372 - 392 g (Elkonin,…

Rozbieżność informacyjna a siła motywacji

Kiedykolwiek powstaje rozbieżność między aspiracjami (standardami osobistymi) a rzeczywistym stanem rzeczy, czyli między informacjami o pożądanych wartościach a informacjami o wartościach posiadanych, rodzi się pewne napięcie motywacyjne,…

Długość okresu odroczenia

Nawet przy zachowaniu dużej ostrożności twierdzenie, że słowa określające bodźce w czasie percepcji wywierają wpływ na późniejsze reakcje odroczone, nie budzi wątpliwości. Zgodne jest ono również z licznymi stwierdzeniami wynikającymi z…

Objawy przekory jako reakcje frustracyjne

O zależności sprzeciwów młodzieży wobec rodziców od konkretnej sytuacji życiowej dorastających mówi teżM. Kozakiewicz (1970, s. 93). Na przykład konflikty w polskiej rodzinie wiejskiej zachodzą najczęściej na tle przeciążenia młodzieży…

Funkcje psychologiczne – ciąg dalszy

Myślenie i uczucie określane są jako funkcje racjonalne, ponieważ posługują się rozumowaniem, ocenianiem, abstrahowaniem i generalizowaniem. Umożliwiają one człowiekowi doszukanie się pewnego porządku i ładu we wszechświecie. Doznanie i…

ZABAWA W OKRESIE SZKOLNYM CZ. II

W klasach III - IV charakter tematycznych zabaw dzieci zmienia się: zabawa staje się niekiedy środkiem organizacji pracy szkolnej dziecka. Nauka wymaga od niego często dużego napięcia. Nadanie jej charakteru zabawy pozwala dziecku na…

Kwestia starszych robotników

Automatyzacja produkcji powoduje spadek liczby stanowisk pracy dla ludzi mających niskie kwalifikacje, a wzrost liczby tych, które wymagają kwalifikacji umysłowych (wśród nich także i takich, które słabną przy postępującym procesie…

Opis teorii Junga

Teoria Junga określana jest jako teoria psychoanalityczna ze względu na szczególną rolę, jaką przypisuje ona procesom nieświadomym. Jednakże teoria ta różni się w kilku zasadniczych aspektach od teorii Freuda. Wydaje się, iż tym, co…