Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Liczba i rodzaj popędów

Freud nie próbował sporządzić listy popędów, ponieważ uważał, że wiedza o stanach organizmu, od których uzależnione są popędy, jest zbyt szczupła. Identyfikacja potrzeb organizmu jest zadaniem dla fizjologa, nie dla psychologa. Aczkolwiek…

CHOROBA ALZHEIMERA – PRZYPOMNIJ MI, KIM JESTEM

Przyszedł do mnie kiedyś starszy pan ze swoją żoną, która miała początki choroby Alzheimera. Każde z nich miało niewiele ponad siedemdziesiąt lat. Pan był nadal bardzo sprawny, bez problemów prowadził samochód, u jego żony natomiast już…

POCZĄTKI OSOBOWOŚCI

Osobowość dziecka jest to bardzo złożona struktura, oparta na wzajemnych zależnościach różnych cech od siebie i specyficznej ich hierarchii, która sprawia,, że jedne cechy są dominujące, inne zaś podrzędne. Osobowość małego dziecka tym…

Optymalna terapia z punktu widzenia klienta

Z punktu widzenia klienta optymalna terapia polega na coraz głębszej eksploracji najbardziej dziwnych, nieznanych i niebezpiecznych uczuć. Eksploracja ta staje się możliwa, ponieważ klient stopniowo przekonuje się, iż jest akceptowany…

Cechy umysłowości dziecka

W pierwszym z wymienionych stadiów rozwija się funkcja symboliczna, mająca istotne znaczenie dla dalszego rozwoju myślenia dziecka. W poprzednim okresie inteligencji sensoryczno-motorycznej istniały, zdaniem Piageta, jedynie elementarne…

SYSTEM WYMIERZANIA SPRAWIEDLIWOŚCI CZ. II

Więziennictwo. Osoba skazana za popełnienie przestępstwa, której nie zawieszono wykonania kary, zostaje umieszczona w więzieniu. Istnieją różne typy więzień, m.in. areszty dla czekających na proces i ciężkie więzienia dla osób skazanych za…

Rozwój systemu fonemów u dziecka

Opozycja jonologiczna (zwana także kontrastem) jest to przeciwieństwo między głoskami, z którym wiąże się zróżnicowanie funkcjonalne wyrazów i ich form, np. p:b (por. wyrazy pas i bas), o:a (los i las). W stadium labialnym, czyli wargowym…