Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Podstawowe komponenty budowy ciała – kontynuacja

Trzeci komponent nazwano ektomorfią. Osobnik oceniony wysoko pod względem tego komponentu, a nisko pod względem dwu pozostałych jest smukły i wątły, odznacza się płaską piersią i delikatnym ciałem. Zwykle jest chudy i słabo umięśniony. U osobnika reprezentującego typ ektomorficzny pole powierzchni ciała jest w stosunku do jego masy większe niż w…
Czytaj więcej...

POCZĄTKI OSOBOWOŚCI

Osobowość dziecka jest to bardzo złożona struktura, oparta na wzajemnych zależnościach różnych cech od siebie i specyficznej ich hierarchii, która sprawia,, że jedne cechy są dominujące, inne zaś podrzędne. Osobowość małego dziecka tym…

Optymalna terapia z punktu widzenia klienta

Z punktu widzenia klienta optymalna terapia polega na coraz głębszej eksploracji najbardziej dziwnych, nieznanych i niebezpiecznych uczuć. Eksploracja ta staje się możliwa, ponieważ klient stopniowo przekonuje się, iż jest akceptowany…

Cechy umysłowości dziecka

W pierwszym z wymienionych stadiów rozwija się funkcja symboliczna, mająca istotne znaczenie dla dalszego rozwoju myślenia dziecka. W poprzednim okresie inteligencji sensoryczno-motorycznej istniały, zdaniem Piageta, jedynie elementarne…

SYSTEM WYMIERZANIA SPRAWIEDLIWOŚCI CZ. II

Więziennictwo. Osoba skazana za popełnienie przestępstwa, której nie zawieszono wykonania kary, zostaje umieszczona w więzieniu. Istnieją różne typy więzień, m.in. areszty dla czekających na proces i ciężkie więzienia dla osób skazanych za…

Rozwój systemu fonemów u dziecka

Opozycja jonologiczna (zwana także kontrastem) jest to przeciwieństwo między głoskami, z którym wiąże się zróżnicowanie funkcjonalne wyrazów i ich form, np. p:b (por. wyrazy pas i bas), o:a (los i las). W stadium labialnym, czyli wargowym…

Skinner a warunkowanie klasyczne

Skinner uznaje istnienie warunkowania klasycznego i jego zależności od zasady wzmocnienia, lecz bardziej interesuje się innym typem uczenia się, który także opiera się na zasadzie wzmocnienia. Ten drugi typ uczenia się, nad którym…

Goldstein i badania pojedynczych przypadków

Przykładem intensywnego badania jednej osoby może być przypadek mężczyzny w średnim wieku z uszkodzeniem mózgu, obserwowany przez Goldsteina i jego współpracowników (Hanfmann, Rickers-Ovsiankina i Goldstein, 1944) przez wiele lat.…

Doładna znajomość naszych celów

Teraz, gdy doczytałeś rozdział 2. aż do tego miejsca, przeczytaj jeszcze raz zamieszczoną na początku listę celów ogólnych i szczegółowych, poznawczych i emocjonalnych. Zauważysz, że żaden z nich nie wymaga od Ciebie nauczenia się…