Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Pamięć informacji jest podstawą wszelkich typów myślenia cz. II

Przyjrzyjmy się uważniej tym dwóm momentom, ponieważ sposób, w jaki uczniowie odpowiadają na nasze pytania, w dużym stopniu determinuje nasze kroki. Przypuśćmy, że przerobiłeś właśnie z częścią uczniów swej klasy pewien zestaw ćwiczeń matematycznych i kazałeś im następnie rozwiązać zadanie wymagające zastosowania dopiero poznanej reguły. Chociaż wydaje się, że zadanie to należy zaliczyć do pytań na poziomie zastosowania, może się okazać, że dla niektórych uczniów będzie ono miało charakter pamięciowy. Niewykluczone bowiem, że ten czy ów usłyszał już to pytanie, kiedy przerabiałeś ten sam materiał z inną grupą uczniów tej klasy. Jego odpowiedź nie musi wówczas świadczyć o osiągnięciu poziomu zastosowania. Być może znajduje się on tylko na poziomie zapamiętania, a Ty, słysząc poprawną odpowiedź możesz stąd bezwiednie wywnioskować, że potrafi on już stosować daną regułę i może przejść do Klasyfikacja pytań zadań na poziomie analizy i syntezy wymagających jej uwzględnienia, wymaga, by… Trzeci czynnik, który zdaniem Sandersa interferuje z klasyfikowaniem pytań, wiąże się z procesem nauczania poprzedzającym pytanie. Możesz np. zadać uczniom pytanie, które według Ciebie wymaga działania na poziomie analizy, gdy tymczasem sprowadza się ono do poziomu zapamiętywania, gdyż odpowiedź zawarta była w przeczytanym niedawno tekście. Choć nauczyciel nigdy nie wie z całą pewnością, co jego uczniowie wiedzą na dany temat, na ogół jednak potrafi przewidzieć, jakich procesów umysłowych wymaga znalezienie odpowiedzi. Jak podkreśla Sanders, zdarzają się jednak wyjątki i dlatego nie można zakładać, że dane pytanie w nieunikniony sposób stymuluje dokładnie określony rodzaj myślenia, czy też że wszyscy uczniowie posługują się tymi samymi procesami umysłowymi, 252 żeby znaleźć odpowiedź. Zauważmy, że takie ujęcie zagadnienia ma związek z naszą wcześniejszą dyskusją o rzetelności obserwacji, która wzrasta wraz z powiększeniem się próby, a więc wówczas, gdy nie polegamy na pojedynczym pytaniu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.