Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

PAŃSTWO

Państwo jest główną zorganizowaną władzą polityczną w społeczeństwie. Nowożytne państwo ukształtowało się w XVI w. w Europie. Funkcjonaliści postrzegają państwo zupełnie inaczej niż zwolennicy teorii konfliktu.

STANOWISKO FUNKCJONALISTÓW. Angielski filozof Thomas Hobbes postrzegał życie jako chaotyczne i pozbawione porządku. Mówił, że jest ono „samotne, nędzne, brutalne i krótkie”. Funkcjonaliści twierdzą, że porządek społeczny jest czymś niezbędnym dla funkcjonowania społeczeństwa i że państwo jest potrzebne do zaprowadzenia tego porządku. Uważają oni, że państwa rozwijają się dzięki temu, iż spełniają cztery zasadnicze funkcje, które pomagają zbudować i utrzymać porządek społeczny.

EGZEKWOWANIE NORM. Normy są ważnym składnikiem spoiwa społecznego wiążącego społeczeństwo w jedną całość. W małych, tradycyjnych społeczeństwach normy narzucała wspólnota. Kiedy społeczeństwa stały się większe, bardziej złożone i zaczęły przechodzić szybkie zmiany, nieformalna kontrola społeczna przestała być wystarczająca. W większości nowożytnych społeczeństw rozwinęły się formalne, skodyfikowane prawa, które winny być przestrzegane. Ustanowienie systemu prawnego i stworzenie struktury organizacyjnej kontrolującej przestrzeganie praw, stało się obowiązkiem najwyższej władzy politycznej – państwa.

USTALANIE ZASAD ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW. Kwestia podziału dóbr społecznych co jakiś czas wywołuje konflikty. Obowiązkiem państwa jest ustalanie zasad i stwarzanie mechanizmów rozwiązywania takich konfliktów. Wobec spierających się stron państwo winno zawsze występować w roli niezawisłego sędziego czy rozjemcy. O właściwym działaniu państwa będzie można mówić wtedy, gdy będzie ono postrzegane jako instytucja bezstronna i sprawiedliwa.

PLANOWANIE I KOORDYNACJA. Nowoczesne społeczeństwa są bardzo złożone. Podział dóbr społecznych wymaga systematycznego planowania i koordynacji. Komunikacja lotnicza, ochrona środowiska czy budowa autostrad to zadania, których nie można powierzyć władzom lokalnym. Wymagają one planowania i koordynacji na szczeblu krajowym, a zatem jest to funkcja państwa.

UTRZYMYWANIE STOSUNKÓW Z INNYMI SPOŁECZEŃSTWAMI. Gdyby jednostki i władze lokalne mogły samodzielnie nawiązywać kontakty i utrzymywać stosunki z innymi narodami, zapanowałby chaos. Polityka zagraniczna, gospodarcza i obronna byłaby złożona, pogmatwana i prawdopodobnie wewnętrznie sprzeczna. Sojusze i umowy między narodami są możliwe tylko dlatego, że każdy z nich jest reprezentowany przez jedną władzę polityczną, która może przemawiać w jego imieniu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.