Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Pierwsze odruchy warunkowe u noworodka – kontynuacja

W ciągu pierwszych 4 tygodni życia dziecka związki korowe tworzą się powoli, w małej ilości i odznaczają się nietrwałością. Kora mózgowa w tym okresie szybko się męczy. Noworodek śpi przez 4/5 doby. Stany czuwania dziecka są jeszcze krótkotrwałe, chwiejne i łatwo przechodzą w drzemkę i sen. W owych krótkotrwałych okresach czuwania dochodzi jednak do szybkiego kształtowania się wrażeń zmysłowych. Dziecko rodzi się z dużą wrażliwością na bodźce spowodowane zmianą położenia ciała. Dlatego też noworodek reaguje zmianą zachowania na kołysanie, huśtanie i wstrząsy. Pod wpływem wymienionych bodźców przerywa się krzyk dziecka, jednakże fizjologiczny mechanizm tego zjawiska nie jest bliżej wyjaśniony. Najprawdopodobniej pojawia się wtedy odruch orientacyjny: nowe pobudzenie w korze mózgowej działa drogą indukcji ujemnej hamująco na ten pobudzony ośrodek, który powodował krzyk dziecka.

W pierwszych dniach noworodek nie reaguje na bodźce dźwiękowe o słabej i średniej sile, ponieważ w jego przewodach słuchowych znajduje się jeszcze ciecz płodowa, która stopniowo znika (najczęściej po kilku dniach). Natomiast na bardzo silne bodźce dźwiękowe dziecko reaguje wstrząsem ciała i zmianą oddechu. Już 2 – 3-tygodniowe dziecko reaguje zarówno na słabe, jak i na średnie bodźce słuchowe, .reakcje te są jednak niezróżnicowane i nie zawsze zmieniają się wraz ze zmianą rodzaju i siły bodźca. Warto zaznaczyć, że niemowlę w pierwszych dniach życia wykazuje już wrażliwość na bodźce smakowe i węchowe.

Koordynacja gałek ocznych na bodźce świetlne zaznacza się u kilkudniowego noworodka: wykazuje on wrażliwość na bodźce wzrokowe. Początkowo jednak reaguje jedynie na duże, jaskrawe, świecące i poruszające się przedmioty, za którymi wodzi oczami.

Noworodek jest wrażliwy na dotknięcie, a na podrażnienia dotykowe niektórych okolic reaguje w sposób specyficzny-np. usuwa główkę przy dotknięciu nosa watką, wykonuje ruchy ssące przy dotknięciu błony śluzowej warg, zaciska dłoń przy dotknięciu wewnętrznej jej powierzchni.

Po odłączeniu od organizmu matki dziecko zaczyna żyć w zupełnie nowym, odmiennym od poprzedniego środowisku, do którego musi przystosować swoje zachowanie. Stadium noworodka jest właśnie początkowym okresem kształtowania się tych reakcji, które zapewnią dziecku równowagę w otaczającym je świecie. Funkcje te spełniają na razie, w sposób prymitywny i niedostateczny, reakcje bezwarunkowe: z czasem zostaną one zmodyfikowane, uzupełnione i wzbogacone dużą ilością reakcji warunkowych, dzięki którym stanie się możliwe coraz lepsze przystosowanie działalności dziecka do otoczenia.

Pierwszy rok życia jest okresem wydatnego rozwoju fizycznego dziecka. Świadczy o tym przede wszystkim szybkie tempo procesu rozrostu organizmu. Główne wskaźniki rozrostu to zwiększanie się ciężaru ciała i jego wysokości, jak również innych wymiarów, np. obwodu głowy i klatki piersiowej. Przeciętne wielkości powyższych wskaźników podajemy w tabeli 4, opracowanej w Instytucie Matki i Dziecka.

Dziecko roczne waży ok. 10 kg i ma przeciętnie 76 cm wzrostu. Zauważa się nieznaczne różnice między dziewczynkami i chłopcami. Wzrost niemowlęcia zwiększa się w ciągu roku o 50%, zaś jego ciężar podwaja się już po 4 – 5 miesiącach życia.

Powiększenie masy ciała niemowlęcia odbywa się przede wszystkim przez wzrost tkanki tłuszczowej, a w dalszej kolejności przez wzrost muskulatury i kośćca. W kośćcu niemowlęcia pojawia się coraz więcej ośrodków kostnienia, a jego włókna mięśniowe grubieją i rozrastają się.

Innym przejawem rozwoju fizycznego niemowlęcia jest proces różnicowania, prowadzący do zmian proporcji ciała. Zmiany te widoczne są już w pierwszym r.ż., kiedy to zwiększa się obwód klatki piersiowej w stosunku do obwodu głowy, powiększa się powierzchnia twarzy, wydłużają kończyny. Jeszcze wyraźniejsze zmiany proporcji ciała zachodzą w toku dalszego rozwoju fizycznego. Ilustrują je rysunki 21a i b.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.