Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Program indywidualnego zachowania się

Program indywidualnego zachowania się można porównać z wykresem operacji maszyny liczącej. Jeżeli program jest zły, muszą wystąpić błędy. Prawdopodobnie niektóre motywacje sprawnego, zrutynizowanego zachowania się powstały, przez uczenie się, z kolejnych „składowych” nawyków. Na przykład, wolimy kończyć pracę w dogodnym momencie: jeżeli czytamy, przerywamy w końcu, a nie w środku zdania. Gdy wbijamy gwoździe, nie przerywamy czynności przed wbiciem gwoździa do końca.

Jeżeli nasz nawykowy sposób działania jest skuteczny, chociaż niezbyt ekonomiczny, trudno jest nam zmienić go i nauczyć się działania bardziej efektywnego. Na przykład, gdy na zakręcie drogi hamujemy przez przyciśnięcie sprzęgła, nie łatwo nauczymy się przejeżdżać zakręt lekko przyśpieszając. W ciągu długich lat życia uczymy się pewnych niewłaściwych postaw i nawyków działania, a niektóre sposoby przystosowania się stają się nieskuteczne wskutek zmiany warunków. Kierowca przyzwyczajony do zwykłej skrzynki biegów stwierdza, że jego nawykowe reakcje utrudniają mu działanie w samochodach wyposażonych w automatyczną skrzynkę biegów (transfer negatywny). Niektóre postawy i nawyki naukowców, lekarzy, urzędników stają się nie tylko bezużyteczne, ale nawet szkodliwe dla skutecznego myślenia. Sprawności posiadają pewien rodzaj „organicznej” struktury. Na pełny system działania składają się poszczególne elementy: procesy sensoryczne, motoryczne i percep- cyjne, decyzje, zasady postępowania, mechanizmy pamięci. W trakcie uczenia się sposób wykonywania czynności ulega zmianom. Działanie osiąga optymalny rytm, staje się równiejsze, łatwiejsze, bardziej ekonomiczne i bardziej precyzyjne: nabiera elastyczności, łatwiej przystosowuje się do zmian: jednostki działania tworzą większe zorganizowane całości. Wiele procesów spostrzegania i wiele ruchów przebiega automatycznie, dzięki czemu człowiek może swobodniej skupić uwagę na tych elementach zadania, które nie przebiegają w sposób automatyczny. Przy wprawnym wykonywaniu czynności udział świadomości potrzebny jest wówczas, gdy przystępujemy do nowego zadania, gdy sytuacja nie jest jednoznaczna łub gdy pojawiają się sygnały ostrzegawcze. Ludzie starsi z większą trudnością podejmują nowe zadania albo zadania, od których odwykli, ponieważ wymaga to od nich wykorzystania ich zdolności w większym stopniu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.