Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Regresja w teorii Lewina

Tematu tego Lewin nie omawia szczegółowo. Rozwój jest, według niego, procesem ciągłym, w którym trudno jest wyróżnić odrębne stadia. Stwierdza on jednak, że ważne zmiany rozwojowe zachodzą około trzeciego roku życia, że po tym następuje okres względnej stabilności aż do wieku dorastania, który jest okresem dynamicznej reorganizacji, doprowadzającej ostatecznie do stabilizacji wieku dojrzałego (1951, rozdz. VI). Wskazuje on także, iż pierwsze regiony, które zostają zróżnicowane u niemowlęcia, dotyczą jedzenia i wydalania.

Lewin sądzi, że posługiwanie się skalą wieku nie wystarczy, aby zrozumieć rozwój psychiczny. Skalę wieku trzeba będzie w końcu odrzucić na rzecz stopnia zróżnicowania, integracji itp. Ponadto psychologia musi zająć się wykrywaniem współist niejących i dynamicznie powiązanych faktów, reprezentujących warunki do zmiany w czasie, gdy ta zmiana zachodzi. Nie wystarczy powiedzieć, że sześciolatki robią takie rzeczy, których nie robią trzylatki. Trzeba wyjaśnić tę zmianę za pomocą pojęcia teorii pola.

Każda teoria rozwoju musi uwzględnić regresje, które zdarzają się od czasu do czasu. Lewin przyczynił się w istotny sposób, zarówno pod względem teoretycznym, jak i eksperymentalnym, do lepszego zrozumienia zjawiska regresji (1951, rozdz. V). Przede wszystkim dokonał rozróżnienia między regresją a retrogresją. Retrogresja oznacza powrót do formy zachowania występującej wcześniej w historii życia danej osoby, podczas gdy regresja oznacza wszelkie przejście do bardziej pierwotnej formy zachowania, niezależnie od tego, czy dana osoba kiedykolwiek zachowywała się w ten sposób. Znacznie łatwiej jest badać tak zdefiniowaną regresję niż retrogresję, ponieważ nie trzeba ustalać, czy dane zachowanie występowało uprzednio w życiu osób badanych. Ponadto przy badaniu regresji eksperymentator może posługiwać się normami wieku, ustalonymi dla różnych czynności. Jeśli na przykład dzieci dwuletnie bawią się zabawkami w określone sposoby, a dzieci czteroletnie bawią się zabawkami inaczej, to można zapytać w jakich warunkach u czterolatków wystąpi regresja do poziomu zabawy dwulatków. Lewin i jego współpracownicy przeprowadzili takie eksperymenty i stwierdzili, że czynnikiem powodującym regresję jest frustracja (Barker, Dembo i Lewin, 1941).

W swej teoretycznej analizie rozwoju Lewin stosuje takie pojęcia teorii pola, jak różnicowanie, zmiany stanu granic, organizacja i integracja. Ogólnie biorąc, można powiedzieć, że wzrostowi dojrzałości towarzyszy większe zróżnicowanie zarówno osoby, jak i środowiska psychologicznego, zwiększenie siły granic oraz bardziej skomplikowana sieć hierarchicznych i selektywnych relacji między systemami napięciowymi. Według Lewina rozwój zachowania jest funkcją osoby i środowiska psychologicznego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.