Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

ROLA OBYWATELI W POLITYCE SPOŁECZNEJ CZ. II

Jednym z najważniejszych problemów nowoczesnego społeczeństwa jest ukształtowanie kompetentnej pod względem naukowym i technicznym opinii publicznej, która mogłaby odgrywać istotną rolę w tworzeniu i prowadzeniu polityki społecznej w coraz bardziej naukowo-technicznym świecie. Odkąd Rosjanie umieścili na orbicie sputnika, Stany Zjednoczone starają się podnieść poziom nauczania nauk przyrodniczych i matematyki. Jak już wspomniano (patrz rozdz. 14), odnoszą na tym polu mniejsze sukcesy niż, na przykład, Japonia. hlauka i technika odgrywają ważną rolę w nowoczesnym społeczeństwie. Rozwój nauki można prześledzić od czasów starożytnych Greków, Arabów i Majów, których osiągnięcia zostały przyswojone i rozwinięte przez europejski renesans w XVI i XVII w. W tym okresie nauka znała kilka wyspecjalizowanych ról i była uprawiana przez nieliczne, zamożne jednostki. W wieku XIX znaczną część programów nauczania europejskich, głównie niemieckich, uniwersytetów stanowiły nauki przyrodnicze, co spowodowało ich szybki rozwój.

Nauka stała się ważną instytucją społeczną: ma swoją strukturę organizacyjną, wyspecjalizowane role i zbiór norm. Nauki podstawowe, zajmujące się niektórymi problemami teoretycznymi, można odróżnić od nauk stosowanych, które wykorzystują nauki podstawowe do konkretnych, praktycznych celów. Większość naukowców zatrudnia przemysł, następna pod względem liczebności grupa badaczy pracuje na uniwersytetach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.