Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Rozbieżność informacyjna a siła motywacji

Kiedykolwiek powstaje rozbieżność między aspiracjami (standardami osobistymi) a rzeczywistym stanem rzeczy, czyli między informacjami o pożądanych wartościach a informacjami o wartościach posiadanych, rodzi się pewne napięcie motywacyjne, które pobudza do działania, do formułowania bardziej wartościowych rozwiązań.18 Człowiek o wysokich aspiracjach materialnych będzie dążył do komfortu i konsumpcyjnej obfitości. Polityk, u którego wartości heraklesowe są najważniejsze, starał się będzie piąć po szczeblach władzy. Dla ambitnego naukowca lepsze poznanie i zrozumienie świata stanowić będzie główny cel badań. Zdobycie nowych wartości – konsumpcji, władzy czy wiedzy – pozwala zredukować rozbieżności istniejące między aspiracjami a dotychczasowym stanem rzeczy. Daje to człowiekowi satysfakcję i kończy proces poszukiwań.

Zgodnie z tym, co powiedziałem, siły napędowe działania tkwią w odpowiednio ustrukturalizowanej informacji wewnętrznej i zewnętrznej. Głównym źródłem motywacji stają się rozbieżności i sprzeczności między informacjami. Informacje mają więc dla człowieka większe znaczenie, niż to wynika z mądrości obiegowej. Poznawcza koncepcja człowieka odkrywa prawdziwe funkcje indywidualnej wiedzy.

Interesujące są zależności między wielkością rozbieżności informacyjnej a siłą motywacji. Zgodnie z popularnym poglądem na świat, im większa jest różnica między aspiracjami a rzeczywistym stanem rzeczy, tym usilniej człowiek dąży do zdobycia nowych wartości.

Jeśli twierdzenie to byłoby prawdziwe, to przepaść między standardami konsumpcji a poziomem życia, między posiadaną wiedzą a wiedzą pożądaną wyzwalałaby szczególnie potężne siły motywacyjne. Tak jednak nie jest. W psychologii rzadko spotyka się takie proste zależności.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.