Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Różnica między teoretykiem osobowości a teoretykiem psychologii

Co zatem w kategoriach ogólnych odróżniało teoretyków osobowości od tradycyjnych teoretyków psychologii? W swym podejściu byli oni bardziej spekulatywni i w mniejszym stopniu przywiązani do prowadzenia eksperymentów i stosowania pomiarów. Usztywniający wpływ pozytywizmu rozpowszechnił się wśród psychologów osobowości w znacznie mniejszym stopniu niż wśród psychologów eksperymentalnych. Teorie rozwijane przez nich miały charakter wielowymiarowy i były bardziej złożone, a przez to mniej jasne i precyzyjne niż teorie popularne w psychologii ogólnej. Wszystkie aspekty zachowania mające funkcjonalne znaczenie skłonni byli traktować jako dane miarodajne, poddawane obróbce teoretycznej. Większość psychologów eksperymentalnych natomiast koncentrowała swą uwagę na ograniczonym zakresie obserwacji i danych. Psychologowie osobowości utrzymywali, iż właściwe zrozumienie zachowań człowieka osiągnąć można jedynie badając je w szerszym kontekście, obejmującym całość aktywności jednostki. Dla teoretyków osobowości podstawowym problemem empirycznym i teoretycznym była motywacja, wyjaśnienie sił napędowych i pobudek zachowania, dla psychologów eksperymentalnych problem ten był jednym z wielu problemów i ujmowali go w kategoriach procesów fizjologicznych, odwołując się do niewielkiej liczby pojęć.

W naszych dotychczasowych rozważaniach zakładaliśmy, iż czytelnik i autorzy są zgodni co do znaczenia terminu „osobowość”. Chociaż tak może być w rzeczywistości, to jednak nie jest to zupełnie pewne i zanim przejdziemy do dalszych rozważań, dobrze byłoby ustalić znaczenie tego terminu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.