Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Rozwijanie pamięci poprzez uczenie się

Jak mówiliśmy, w wieku przedszkolnym z reguły nie istnieje jeszcze jeżenie się jako czynność świadomie i specjalnie skierowana na przyswajanie wiadomości. W średnim i starszym wieku szkolnym wyraźnie zmniejsza się znaczenie uczenia się dosłownego lub bardziej zbliżonego do dosłownego. Młodszy wiek szkolny jest pod tym względem okresem przełomowym. Zaczyna rozwijać się pamięć logiczna. W końcu tego okresu pamięć dziecka stopniowo zatraca charakter obrazowo-konkretny: coraz bardziej uzyskuje ono wprawę w abstrakcyjno-logicznym zapamiętywaniu materiału. Potwierdzają to wyniki baSfań eksperymentalnych”. Nie znaczy to, że dokładne i nieraz dosłowne zapamiętywanie nie bywa stosowane w dalszych etapach rozwoju przez dzieci i młodzież. Zapamiętywanie takie ma swoje znaczenie i nie powinno być całkowicie rugowane z procesu uczenia się, lecz powinno być wykorzystywane w sposób właściwy.

Jednakże dla dziecka w młodszym wieku szkolnym uczenie się dosłowne (ale z pełnym zrozumieniem tekstu) jest także korzystne – rozwija pamięć dowolną, uczy kontrolowania pamięci, poprawiania błędów, poszukiwania lepszych sposobów uczenia się. Ponadto materiał, którego się dziecko nauczyło, na długo pozostaje w pamięci – żyje w świadomości, bywa wykorzystywany, a w miarę dalszej nauki coraz lepiej rozumiany- stanowi fundament szerszej wiedzy. Szczególne znaczenie ma dosłowne zapamiętywanie reguł, ścisłych definicji i określeń. Mimo że dziecko rozumie jakąś regułę i umie wypowiedzieć ją własnymi słowami, dobrze jest, gdy nauczy się jej w dosłownym sformułowaniu, żadna bowiem reguła ani prawidło nie bywają przez dziecko od razu przyswojone w całej pełni. Z czasem dopiero uczeń rozumie je głębiej, pełniej, i w sposób bardziej uogólniony. Zle więc jest, gdy dziecko nie umie oddać treści lekcji swoimi słowami, ale źle jest też, gdy nie utrwala pewnych podstawowych faktów i określeń możliwie wiernie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.