Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

ROZWÓJ ORGANÓW WEWNĘTRZNYCH

Zmianom zewnętrznym w budowie i proporcjach ciała towarzyszą zmiany w budowie i działalności organów wewnętrznych. Wzmaga się działalność gruczołów wydzielniczych skóry (łojowych i potowych), co wyraża się skłonnością do pocenia się, przetłuszczania się włosów, łoj otoków skóry.

Układ kostny i mięśniowy rozwijają się w różnym tempie, pierwszy szybciej niż drugi. Powoduje to często bóle mięśniowe oraz wpływa ujemnie na koordynację ruchową.

Układ sercowo-naczyniowy ulega również swoistym przeobrażeniom. Między 12 a 16 r.ż. notuje się wzrost ciężaru i objętości serca, które musi sprostać zadaniu rozprowadzenia krwi do szybko zwiększającej się w tym okresie powierzchni i masy ciała. Pociąga to za sobą pogłębienie i zwolnienie częstotliwości skurczów, co z kolei wpływa na zwiększenie ciśnienia w naczyniach krwionośnych. Pobudliwość nerwowa- znamienna dla tego okresu – odbija się w znacznym stopniu na akcji serca, powodując wahania w ciśnieniu. Naczynia krwionośne wykazują wielką nadwrażliwość, co uwidacznia się w zmianach ukrwienia skóry pod wpływem bodźców psychicznych, np. nagłe blednięcie, czerwienienie się itp.

Poważnym przeobrażeniom ulega również układ nerwowy. Zmiany anatomiczne dotyczą przede wszystkim struktury mózgu i polegają na zwiększaniu się rozmiarów komórek mózgowych, różnicowaniu się ich funkcji, wzroście rozgałęzień końcowych dendrytów i neurytów (aksonów), na powstawaniu nowych włókien i coraz większej ich specjalizacji.

Zmiany funkcjonalne układu nerwowego objawiają się w nadmiernej wrażliwości i pobudliwości tego układu oraz w zachwianiu równowagi podstawowych procesów pobudzenia i hamowania. Przewagę uzyskuje proces pobudzenia, zaś funkcje hamowania ulegają wydatnemu obniżeniu. W związku z tym młodociani w sposób widoczny stają się nerwowi, drażliwi, nieopanowani, przeczuleni, rozdrażnieni i niespokojni. Niektórzy szybko się męczą każdą pracą, a organizm ich staje się bardziej niż w poprzednim okresie podatny na choroby. Do najpospolitszych chorób tego wieku należą: gruźlica płuc, gościec, anemia, choroby nerwowe, zaburzenia gruczołów dokrewnych, zwłaszcza tarczycy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.