Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Skupienie uwagi podczas nauki

Ponieważ w niniejszej książce stosuję metodę opanowywania, za podstawową należy uznać zasadę, która głosi, że uczymy się tego, na czym skupiamy uwagę. Innymi słowy, jak często wskazywał John Dewey, uczymy się tego, w co się angażujemy, tego, co robimy. Mówiąc prościej – uczymy się tego, co ćwiczymy.

Terminu „skupianie uwagi” (attend) będziemy używać w tym powszednim znaczeniu, które występuje w poleceniu podawanym często przez nauczycieli: „Proszę uważać”. Skupianie uwagi oznacza coś więcej, niż jedynie fizyczne zwrócenie się ku temu, czego się uczymy. Oznacza także reagowanie na bodźce związane z zagadnieniem, oraz ignorowanie bodźców nieistotnych – oznacza po prostu, że jest się odpowiednio i aktywnie zaangażowanym. Jeśli nasi uczniowie nie uważają, to nie nauczą się tego, czego chcemy ich nauczyć.

Z podstawowej zasady „uczymy się tego, co ćwiczymy” można wyprowadzić dwie niezmiernie użyteczne i ogólne idee związane z nauką szkolną. W całym tym podręczniku pełnią one rolę idei centralnych, umożliwiających integrowanie pokrewnych tematów. Pierwsza z nich głosi, że podstawowe zadanie nauczyciela, dążącego do wywołania zmian w zachowaniu, polega po prostu na skłonieniu uczniów do skupiania uwagi na odpowiednich zadaniach wystarczająco dobrze i przez dostatecznie długi czas, aby się ich mogli nauczyć. Ponieważ jestem nauczycielem, moim podstawowym zadaniem w tym podręczniku jest zrobić za pomocą metody opanowywania wszystko co potrafię, aby skupić i utrzymać Twoją uwagę na tych zadaniach, które są moim zdaniem ważne, gdyż pomogą Ci poznać psychologię uczenia się i nauczania.

Druga ważna idea, która przewija się przez cały podręcznik, dotyczy charakteru ćwiczenia. Jestem przekonany, że potrzebne jest nam ćwiczenie robienia wielu rzeczy, które robią dobrzy nauczyciele, a nie tylko ćwiczenie czytania i pisania o tym, czy też wyjaśniania tego, co ci nauczyciele robią. Zatem ważną częścią mojego zadania jest nakłonienie Cię, abyś oprócz ćwiczenia się w mówieniu o tym co robią dobrzy nauczyciele, sam ćwiczył się w robieniu tego. Oczywiście oznacza to, że ja także muszę to ćwiczyć, jak również mówić Ci, w jaki sposób Ty powinieneś to robić.

Będę więc nieustannie: 1) podawał Ci uzasadnienia tego, co robię, aby pomóc Ci się uczyć, oraz 2) dostarczał Ci sposobności do ćwiczenia wielu umiejętności, które nauczyciele „mający wyniki” uważają za użyteczne. Jeśli zdołam wywiązać się ze swego zadania, to podręcznik ten będzie przydatny dla Ciebie i dla Twych uczniów. 15

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.