Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Sukces odwrażliwiania czyli metody Wolpego

Sukces odwrażliwiania zachęcił wielu badaczy do poddania koncepcji teoretycznych Wolpego poważnym sprawdzianom eksperymentalnym, do wysunięcia alternatywnych teorii wyjaśniających skuteczność odwrażliwiania oraz do rozwijania lub modyfikowania tej techniki. Jednym z najważniejszych wyników tej działalności było opracowanie behawioralnych procedur mających na celu restrukturalizację poznawczą, czyli modyfikację destrukcyjnych myśli towarzyszących reakcjom lękowym (na przykład Meichenbaum, 1976). Dzięki tym pracom omawianą tu dziedzinę charakteryzuje obecnie zdrowa dyskusja teoretyczna, a terapeuci behawioralni mają do dyspozycji różne techniki z systematycznym odwrażliwianiem włącznie, z których każda, sama lub w połączeniu z innymi, może być szczególnie użyteczna w odniesieniu do różnych osób lub różnych rodzajów dolegliwości. Przykłady pomysłowości, z jaką terapeuci stosują techniki behawioralne w leczeniu osób z różnymi poważnymi zaburzeniami, można znaleźć w pracy Eysencka Case studies in behaviour therapy (1976 – Studia przypadków w terapii behawioralnej).

W swych badaniach i publikacjach, które wywarły duży wpływ na rozwój tej dziedziny, Martin Seligman koncentruje się na węższym zakresie zjawisk niż Eysenck i Wolpe, lecz wykazuje tę samą skłonność do stosowania zasad, pierwotnie wykrytych w laboratoryjnych badaniach nad zwierzętami, w odniesieniu do problemów emocjonalnych ludzi. Seligman stwierdza, że w świecie realnym mogą zachodzić przykre, traumatyczne zdarzenia, które człowiek lub zwierzę mogą kontrolować w małym tylko stopniu lub nad którymi nie mają wcale kontroli. Gdy dany organizm wykryje, że nie można zrobić niczego, co by pozwoliło uniknąć niekorzystnego biegu zdarzeń – że nie ma żadnego związku między zachowaniem a wzmocnieniem – może przyswoić sobie reakcję, którą Seligman nazywa wyuczoną bezradnością (learned helplessness).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.