Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Systemy biosferyczne

Holistyczne jednostki biosfery zwane są systemami. Angyal przedkłada analizę systemową nad częściej stosowaną w psychologii analizę związków z następujących powodów.

– 1. System może obejmować tyle komponentów, ile trzeba do wyjaśnienia danego zjawiska, podczas gdy związek obejmuje jedynie dwa komponenty. Angyal sądzi, że redukowanie złożonej struktury, takiej jak struktura biosfery, do par związanych ze sobą komponentów niszczy zwykle jej naturalną spójność i jedność oraz nadmiernie upraszcza tego rodzaju związki, jakie istnieją w biosferze.

– 2. Komponenty systemu są powiązane ze sobą na zasadzie zajmowanych przez siebie pozycji w systemie, podczas gdy komponenty związku są powiązane na zasadzie pewnej wspólnej właściwości, takiej jak kolor czy kształt. Dwa czerwone przedmioty pozostają ze sobą w związku dzięki swej czerwoności, lecz części maszyny są zorganizowane w kategoriach swych pozycji, jakie zajmują w całej maszynie. Angyal sądzi, że dla celów analizy organicystycznej pozycja jest ważniejsza niż właściwość. W systemie władzy, takim jak rząd czy inna instytucja, pozycja każdej osoby w tym systemie jest znacznie ważniejsza niż jakikolwiek specyficzny związek, jaki może istnieć między daną osobą a innymi komponentami systemu.

– 3. Komponenty systemu nie muszą mieć żadnego bezpośredniego powiązania ze sobą, natomiast dwa komponenty związku muszą być powiązane w sposób bezpośredni. Ta konieczność bezpośredniego powiązania komponentów ogranicza możliwości zastosowania tego rodzaju analizy, jaką można przeprowadzić posługując się kategorią związków. Na przykład dwaj obywatele tego samego kraju mogą nie mieć absolutnie żadnego związku ze sobą, a jednak jako jednostki holistyczne żyjące w tym samym regionie politycznym są podporządkowani tym samym prawom i zwyczajom.

Z tych powodów Angyal jest przekonany, że systemy, a nie związki są prawdziwymi holistycznymi jednostkami biosfery. W artykule poświęconym holistycznemu sposobowi podejścia w psychiatrii Angyal (1948) stwierdza, że analiza systemowa składa się z dwóch kroków: 1) lokalizacji kontekstu, do którego należy dane zjawisko, 2) ustalenia jego pozycji w tym kontekście. Gdy oba te kroki zostaną wykonane, mówi się, że dane zjawisko jest właściwie zdefiniowane i w pełni wyjaśnione. (Dokładniejsze omówienie zastosowania teorii systemów w biologii i psychologii można znaleźć w następujących pracach: Bertalanffy, 1950a, 1950b, 1962: Krech, 1950).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.