Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Uczenie się w ujęciu poznawczym

Zapoznajmy się teraz z historią poznawczego ujęcia uczenia się. Wielu badaćzy starało się wyjaśnić, co zachodzi wewnątrz uczącego się, gdy zmienia się jego zachowanie, a ten wewnętrzny proces byłgłównym przedmiotem zainteresowania w poznawczym podejściu do uczenia się. Można by powiedzieć, że zwolennicy tego podejścia starają się wyjść poza konkretne bodźce i reakcje oraz uwzględnić w swej interpretacji uczenia się całą osobę uczącego się. Musimy jednak pamiętać, że interpretacje ko- neksjonistyczna i poznawcza nie wykluczają się nawzajem. Badacze zaliczani do koneksjonistów starali się także wyjaśnić to, co ich zdaniem zachodzi wewnątrz organizmu. I odwrotnie – psychologowie reprezentujący kierunek poznawczy często posługiwali się pojęciami z gruntu konek- sjonistycznymi. Niektórych spośród tych ludzi poznamy w dalszej części niniejszego rozdziału.

Podstawowe założenie podejścia poznawczego głosi, że bodźce ze środowiska oddziałują na organizm w tym sensie, że powodują zmiany zachodzące na poziomie uczuć, zainteresowań, postaw, wartości, spostrzeżeń itd.

Uważa się, że zmiany w myślach, uczuciach i postawach danej osoby wywołują zmiany w jej zachowaniu, a zmienione zachowanie przyjmuje się za wskaźnik, że nastąpiło uczenie się, tj. że coś się zmieniło wewnątrz tej osoby. Poznawcza interpretacja uczenia się głosi, że zmiana wewnętrzna powoduje zmianę w obserwowalnym zachowaniu. Na rys. 4-1 widzieliśmy już porównanie tej idei z interpretacją koneksjonistyczną. Główna różnica między tymi dwoma stanowiskami polega na uwzględnianiu bądź pomijaniu tego, co zachodzi w organizmie w trakcie uczenia się.

Różnica ta może się wydawać stosunkowo drobną sprawą, której poświęca się mnóstwo czasu. Jednakże implikacje każdego z tych stanowisk, w odniesieniu do problemów związanych z wywoływaniem zmian w zachowaniu, są całkiem różne. Jak pamiętamy z rozdziału 2., to co sądzimy o przyczynach zachowania, wiąże się z tym, co robimy, aby imienić to zachowanie. Zwróć uwagę, na czym polegają główne różnice między tymi sposobami podejścia, jeśli chodzi o wywoływanie zmian w zachowaniu. Zgodnie ze stanowiskiem poznawczym, najpierw trzeba pracować nad zmianą spostrzeżeń, wartości, postaw itd. danej osoby. Zakłada się, że postępując w ten sposób spowodujemy także zmianę w obserwowalnym zachowaniu danej jednostki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.