Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

WPŁYW SEANSÓW MUSICA MEDICA NA POZIOM LĘKU JAWNEGO CZ. II

W związku z tym, iż dzisiejsze czasy wymagają od nas ciągłego zdobywania wiedzy z rożnych dziedzin życia, odczuwamy stale napięcie nerwowe, a to prowadzi do pogorszenia naszego stanu zdrowia. Fakt, iż dzięki rozwojowi medycyny możemy stabilizować ten stan za pomocą środków farmakologicznych, nie jest jednak pocieszający. Wiadomo bowiem, iż środki te, usuwając przyczyny jednych dolegliwości, wpływają – niestety – na inne zdrowe części organizmu ludzkiego i zaburzają ich prawidłowe funkcjonowanie. Dlatego też Musica Medica jako nowa, nie mająca skutków ubocznych, forma leczenia wzbudziła moje ogromne zainteresowanie. (…)

Muzykoterapia jako forma leczenia przynosi bardzo dobre rezultaty. Biorąc pod uwagę, iż osoby badane w przeciągu tych trzech miesięcy nie były przecież pozbawione problemów życia codziennego, należy uznać efekty oddziaływań Musica Medica za pozytywnie zaskakujące. Myślę, że wyniki te mogą stać się podstawą do podjęcia na większą skalę starali, aby wdrażać i wykorzystywać terapię Musica Medica w leczeniu nie tylko lęku.

Usuwanie objawów lęku poprzez oddziaływanie Musica Medica, a także jej stosowanie w leczeniu innych dolegliwości staje się jedną z możliwości w dążeniu do racjonalnego wychowania, zgodnie z obowiązującą promocją zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

Pierwszym wnioskiem nasuwającym się po dokładnej analizie wyników badań jest to, że im wyższy był wynik początkowy poziomu lęku jawnego, tym lęk pod wpływem oddziaływań aparatury Musica Medica obniżał się w bardziej widoczny sposób. Mianowicie, poziom lęku jawnego u Wojtka wynosił 78 w fazie początkowej, a 38 po zakończeniu badań. Jak widać, różnica między wynikiem pierwszym a ostatnim wynosi aż 40 punktów. U Alicji wynik początkowy wynosił 61, był więc niższy od wyniku Wojtka. Po zakończeniu badań poziom lęku jawnego u Alicji obniżył się do 48 punktów, czyli był niższy od wyjściowego o 13. U Karoliny występuje najmniejsza różnica między wynikiem początkowym a końcowym, ale też poziom lęku przed rozpoczęciem badań był u niej najniższy w porównaniu z pozostałymi osobami badanymi. Różnica między wynikiem początkowym a końcowym wyniosła bowiem w jej przypadku jedynie 5 punktów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.