Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Wpływ starzenia się na poziom wykonania

Zachowanie się człowieka jest cząstkowym wynikiem długiej, złożonej serii interakcji pomiędzy mechanizmami fizjologicznymi a środowiskiem. Interakcje te rozpoczynają się w momencie narodzin, a kończą wraz ze śmiercią. Co najmniej tym okresem czasu interesują się psychologowie. Istnieje ścisła zależność po- międy genetycznym’„wyposażeniem” człowieka, rozwojem jego możliwości fizjologicznych w okresie dojrzewania i uczenia się, wpływem różnego typu korzystnych i skodliwych okoliczności, a następnie postępującą degeneracją biologiczną i niewydolnością zachowania się człowieka.

W celu zbadania wpływu starzenia się na poziom wykonania, Welford poddawał badaną osobę różnym trudnym próbom testowym i obserwował zmiany wzorów zachowania się, popełniane błędy lub rezygnację z dalszego wykonania zadania. Technika badań nie była jednak tak przykra, jak wynikałoby to z treści poprzedniego zdania. W określonej dziedzinie umiejętności badani poddawani byli próbom niemal do granic swych możliwości, dzięki czemu wykrywano wszystkie słabe punkty. Dotyczyło to: a) liczby i charakteru błędów, b) struktury zachowania się oraz c) długości i podziału czasu przeznaczonego na wykonanie zadania. W typowym eksperymencie przedstawiano badanym urządzenie składające się z ruchomego układu linii równoległych, który zmieniał się w sposób nieprzewidziany, tak jak na nieznanej drodze pojawiają się zakręty. Koło kierownicy i pedał akceleratora służyły do sterowania znacznikiem między równoległymi. Liczbę błędów na trasie można było zmniejszyć przez: a) zmniejszenie szybkości przesuwania się widocznego odcinka drogi, b) zwiększenie długości widocznego odcinka drogi oraz c) zmianę czułości przyrządów sterujących. Dzięki zmianom warunków zadania można było badań granice możliwości działania badanych osób.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.