Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

WSPÓŁCZESNE TENDENCJE ZMIAN LUDNOŚCI

Ludność Stanów Zjednoczonych stale rośnie i liczy obecnie przeszło 250 milionów. Pomimo tego wzrostu wskaźnik urodzeń jest niski: zaczął spadać od połowy XIX w., kiedy to wynosił około 55 żywych urodzeń na 1000 mieszkańców. Najniższy poziom – 17 na 1000 – wskaźnik urodzeń miał w czasie Wielkiego Kryzysu w łatach trzydziestych naszego stulecia. Kolejna istotna zmiana zaszła po II wojnie światowej: wyż demograficzny (baby boom), spowodowany wzrostem liczby małżeństw zawieranych po wojnie, rozpoczął się około roku 1946 i trwał do początku lat sześćdziesiątych. Wskaźnik urodzeń wzrósł do 25 na 1000, by w roku 1970 ponownie spaść do 15 na 1000. Jakkolwiek od tego czasu wskaźnik urodzeń ustabilizował się i wynosi nieco mniej niż 16 na 1000, wskaźnik urodzeń w grupie dzieci osób urodzonych w okresie powojennego wyżu demograficznego zapewne doprowadzi do wyższego wskaźnika urodzeń niż w przypadku ich rodziców.

Wskaźniki umieralności są korzystne dla większości Amerykanów. Umieralność jest niewielka i wynosi około 9 na 1000. Równocześnie przeciętna trwania życia większości Amerykanów jest bardzo wysoka – wynosi około 75 lat, choć różni się w zależności od płci i rasy. Przeciętne trwanie życia białych Amerykanek wynosi 78,5 lat, a czarnych Amerykanek – 73 lata: biali Amerykanie żyją przeciętnie 71,1 lat, a czarni Amerykanie znacznie krócej, bo zaledwie 64,4 lata.

Ostatnio w Stanach Zjednoczonych zauważa się zjawisko starzenia się społeczeństwa (patrz rozdz. 12). Średnia wieku wynosi około 31 lat i jest nieco wyższa niż w wielu pozostałych krajach, a także wyższa niż wcześniej w Stanach Zjednoczonych. Starzenie się społeczeństwa jest skutkiem małej umieralności i spadku liczby urodzeń, co zwiększa proporcję ludzi starych w populacji.

Stany Zjednoczone nazywa się krajem imigrantów. Kraj ten został skolonizowany przez imigrantów z Europy, a następnie stał się przystanią dla ludzi z całego świata, którzy szukali poprawy warunków politycznych i ekonomicznych. Masowa imigracja trwała aż do lat dwudziestych naszego wieku, kiedy uchwalono restrykcyjne prawo imigracyjne. Po II wojnie światowej znów się nasiliła, a w ostatnim ćwierćwieczu podwoiła. W roku 1986 do Stanów Zjedno- czoncyh przybyło nieco ponad 60 tys. imigrantów. Szacuje się, że znacznie więcej imigrantów dostało się do Stanów Zjednoczonych nielegalnie. Obecnie większość imigrantów przybywa z Ameryki Łacińskiej i Azji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.