Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Wymiana energii między poszczególnymi systemami osobowości

W jaki sposób można określać siłę organizującą kompleksu? Jung przedstawia trzy równowaga może być zakłócona przez odpływ lub dopływ energii z zewnątrz systemu. Jak widać zatem, stała równowaga sił nigdy nie może być przez osobowość osiągnięta. Jednakże pełna równowaga jest stanem idealnym, do którego zawsze zmierza wymiana energetyczna. Takim właśnie idealnym stanem, w którym całość energii jest równo rozdzielona między różne, w pełni rozwinięte struktury psychiczne, jest jaźń. Twierdząc, iż celem rozwoju psychicznego jest samourzeczywistnienie, Jung ma na myśli między innymi to, iż dynamika osobowości przybliża się do stanu doskonałej równowagi sił.

Podstawową regułą rządzącą wymianą energii między poszczególnymi systemami osobowości jest zasada przepływu energii z systemu o wysokim potencjale do systemu o niskim potencjale energii. Działanie tej zasady powoduje, iż system słaby dąży do podwyższenia swej pozycji kosztem systemu silnego, co powoduje wzrost napięcia w osobowości. Jeśli na przykład ego znacznie dominuje nad nieświadomością, to wywołuje to poważne napięcie w osobowości, ponieważ część energii będzie usiłowała przemieścić się ze struktury świadomej do nieświadomości. Podobnie energia powiązana z postawą wyższą, dominującą (ekstrawersją lub introwersją) ma tendencję do przemieszczania się w kierunku postawy niższej. Osoba, u której nadmiernie rozwinęła się postawa ekstrawertywna, odczuwa napięcie skłaniające ją do rozwinięcia stłumionych introwertywnych aspektów swej natury. Według Junga jednostronny rozwój osobowości zawsze powoduje konflikty, napięcia i przeciążenia, natomiast równomierny rozwój wszystkich aspektów osobowości jest źródłem harmonii, odprężenia i zadowolenia.

Jednakże, jak podkreśla Jung, stan doskonałej równowagi, to stan, w którym nie powstaje już energia, ponieważ wzbudzenie- energii wymaga różnicy potencjałów między poszczególnymi składnikami systemu. Jeśli wszystkie składniki systemu osiągają pełną równowagę, czyli zupełną entropię, system przestaje funkcjonować i zatrzymuje się wszelki ruch. Żywy organizm nie może zatem uzyskać stanu pełnej entropii.

Cała energia psychiczna, jaką dysponuje osobowość, wykorzystywana jest w dwóch zasadniczych celach. Część energii wydatkowana jest na wykonywanie pracy niezbędnej do utrzymania się przy życiu i zachowanie gatunku. Służą temu wrodzone funkcje popędowe, takie jak głód i seks. Działają one zgodnie z naturalnymi prawami biologicznymi. Energia, która stanowi nadwyżkę w stosunku do energii niezbędnej dla funkcji popędowych, może być spożytkowana na aktywność kulturalną i duchową. Według Junga aktywność duchowa stanowi wyraz wyżej rozwiniętych celów życia. W im większym stopniu zaspokojone są biologiczne potrzeby człowieka, tym więcej energii może on poświęcić na zainteresowania kulturalne. Co więcej, ponieważ wraz z wiekiem organizm ma coraz mniej potrzeb energetycznych, w starszym wieku można wydatkować więcej energii na aktywność psychiczną.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.